Przeprowadzanie oznaczeń wybranych cech fizycznych dla klinkieru - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przeprowadzanie oznaczeń wybranych cech fizycznych dla klinkieru - omówienie  - strona 1 Przeprowadzanie oznaczeń wybranych cech fizycznych dla klinkieru - omówienie  - strona 2 Przeprowadzanie oznaczeń wybranych cech fizycznych dla klinkieru - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Przeprowadzanie oznaczeń wybranych cech fizycznych dla klinkieru.
Oznaczanie gęstości przy użyciu kolby Le Chateliera
Oznaczenie to polega na obliczeniu stosunku masy próbki do jej objętości określonej za pomocą kolby Le Chateliera. Kolbę napełniono skażonym spirytusem, a następnie wyrównano poziom cieczy do poziomu wyznaczonego jako zerowy. Jednocześnie przygotowano próbkę materiału: 110 g klinkieru. Następnie wsypano do kolby klinkier i dokonano odczytu jego objętości na skali kolby:18 cm. Obliczono różnicę masy próbki i otrzymano masę próbki wsypanej do kolby, która wynosiła 48,4 g. Za pomocą otrzymanych wielkości obliczono gęstość próbki, która wyniosła 2,69 g/cm.
Oznaczanie gęstości pozornej próbki regularnej (cegły klinkierowej)
Oznaczenie to rozpoczęto od zmierzenia wymiarów próbki - cegły klinkierowej. Oznaczenie to wykonano za pomocą linijki. Otrzymano następujące wymiary: a = 6,1 cm, b = 25 cm, c = 12 cm. Następnie obliczono objętość cegły, która wyniosła 1830 cm. Oznaczono także jej masę - 4386,4 g. Za pomocą otrzymanych wielkości obliczono gęstość pozorną próbki, która wyniosła 2,4 g/cm.
Oznaczanie szczelności
Oznaczenie to polega na obliczeniu stosunku gęstości pozornej do gęstości badanej próbki. Szczelność - S.
Oznaczanie porowatości Oznaczenie to polega na obliczeniu porowatości ze wzoru: P = 1 - S
P - porowatość.
Oznaczanie gęstości pozornej próbki nieregularnej Oznaczenie wykonuje się na nieregularnej próbce materiału ( klinkieru ). Masa suchej próbki wynosi 63,4 g. Następnie próbka zostaje zanurzona w wodzie, po czym następuje oznaczenie jej masy, przy czym masa oznaczona w ten sposób jest masą próbki nasyconej wodą i wynosi ona 64,1 g. Oznaczamy także jej objętość poprzez zanurzenie w cieczy znajdującej się w menzurce, V = 23 cm.
Oznaczanie nasiąkliwości wagowej i objętościowej
Oznaczenie to polega na obliczeniu stosunku, w przypadku nasiąkliwości wagowej, różnicy masy próbki nasyconej wodą i próbki suchej do masy próbki suchej, a w przypadku nasiąkliwości objętościowej, różnicy masy próbki nasyconej wodą i próbki suchej do objętości tej próbki.
Oznaczanie gęstości nasypowej kruszywa (piasku wiślanego)
Oznaczenie to polega na obliczeniu stosunku masy do objętości. Oznaczenie wykonujemy nasypując piasek do naczynia o objętości 1l poprzez specjalnie przygotowany lej. Następnie wyrównujemy poziom piasku w naczyniu i oznaczamy jego masę na wadze (m = 1608,2 g).Obliczamy jego gęstość, która wynosi 1,68 kg
Definicje gęstość (daw. ciężar właściwy) - masa (ciężar) jednostki materiału bez porów. Jest to masa podzielona przez objętość absolutną. Charakteryzuje strukturę, budowę materiału.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz