Zbiorniki cylindryczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3017
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbiorniki cylindryczne-opracowanie - strona 1 Zbiorniki cylindryczne-opracowanie - strona 2 Zbiorniki cylindryczne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zarys kształtowania, ustalania obciążeń oraz wyznaczania sił
wewnętrznych wg momentowej teorii powłok w zbiornikach
cylindrycznych
Zbiorniki żelbetowe na ciecze są często kształtowane jako konstrukcje w kształcie kolistej powłoki walcowej, zwanej
prościej cylindryczną. Zbiorniki cylindryczne są wykonywane w trzech wersjach, jako: naziemne, zgłębione w
gruncie (podziemne) lub wyniesione (wieżowe). Dnem zbiorników jest płyta żelbetowa lub konstrukcja powłokowa.
Dno zbiornika może spoczywać na gruncie (zbiorniki naziemne i podziemne) lub być wsparte na płaszczu trzonu lub
słupach żelbetowych (zbiorniki wieżowe). Przekrycia zbiorników mogą być płaskie lub sklepione (powłokowe). W
przypadku dużych wymiarów zbiornika w rzucie poziomym, stosuje się podparcia pośrednie, w postaci jednego lub
kilku słupów. Zróżnicowane rozwiązania konstrukcyjne ścian, den i przekryć zbiorników cylindrycznych pokazano na
rysunkach 10-1 do 10-4. Na rysunkach tych ujęto niektóre rozwiązania konstrukcyjne zbiorników ze ścianami w
kształcie innych, niż cylindryczne, powłok obrotowo - symetrycznych.
Obliczenia statyczne zbiorników cylindrycznych wykonuje się przy założeniu, że: ściany, dna
i przekrycia są cienkościennymi i izotropowymi powłokami lub płytami żelbetowymi (pracującymi w fazie
sprężystej). Przyjmowane do obliczeń statycznych są dwa stany konstrukcji -w zakresie stopnia wykończenia obiektu i
obciążeń, wywołujących ekstremalne siły wewnętrzne: „I” - „próbę szczelności (wodną)”;
„II” - „stan remontowo - budowlany” (rys. 10-5). W przypadku zbiorników na-ziemnych lub podziemnych, poziome
oddziaływania na ściany w stanach I i II mają na ich wysokości rozkład trójkątny lub trapezowy; zilustrowano to na
przykładzie odkrytego zagłębionego zbiornika cylindrycznego (rys. 10-6). Uwzględniając współodkształcalne
połączenie ścian, den i przekryć zbiorników, obliczenia wykonuje się wg teorii sprężystości - z uwzględnieniem
stanów momentowych składowych elementów konstrukcyjnych. Siły nadliczbowe X(i) w postaci sił poziomych i
momentów krawędziowych, przyjmuje się, jak pokazano na przykładowych szkicach (rysunki 10-7 i 10-8). W
przypadku skokowej zmiany grubości ściany, należy uwzględnić powstanie lokalnego zginania momentami
południkowymi, wyznaczonymi dla sił nadliczbowych pokazanych na rys. 10-9. Wykresy stanów momentowych
wywołanych wpływem sił nadliczbowych: siły poziomej X i momentu krawędziowego M, pokazano na rys. 10-10. W
celu skutecznego przeniesienia wpływów momentowych na styku ścian i przekryć zbiorników, stosuje się
wzmocnienia takich styków poprzez zastosowanie wieńca żelbetowego lub pogrubienie węzła (rys. 10-11). Zbiorniki
można uznawać za szczelne, jeżeli w stanie zarysowania rozwarcie rys w ścianach i dnie nie przekroczy 0,1 mm, a
równocześnie zbiornik zostanie wewnątrz skutecznie uszczelniony wykleiną lub natryskiem izolacyjnym.
5-5
Ekstremalne stany konstrukcji zbiornika: a) „I” stan - „próba wodna”; b) „II” stan - „remontowo - budowlany”; 1ciężar własny ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz