Zbiorniki do materiałów sypkich-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbiorniki do materiałów sypkich-opracowanie - strona 1 Zbiorniki do materiałów sypkich-opracowanie - strona 2 Zbiorniki do materiałów sypkich-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Kształtowanie silosów zbożowych i w przemyśle materiałów
budowlanych - przykłady i krótka charakterystyka stosowanych
rozwiązań
Żelbetowe zbiorniki materiałów sypkich składają się z komór okrągłych. kwadratowych, prostokątnych lub
wielobocznych. Komory te mogą być wolnostojące lub zblokowane w baterie. Wysokość komór względem wymiarów
wewnętrznych ich przekroju poprzecznego określa, czy komory uznaje się za wysokie (smukłe) i nazywa się silosami,
czy za niskie (krępe) i nazywa się zasobnikami („bunkrami”). Komory silosowe są zazwyczaj zestawiane baterie
(zblokowane lub złożone z komór wolnostojących). Baterie te stanowią części składowe obiektów zwanych
elewatorami; elewatory służą do magazynowania zbóż,
a pokazano je na rysunkach 12-1 i 12-2 (komory okrągłe i kwadratowe). Zespoły komór wolnostojących służą często
do magazynowania surowców lub produktów w przemyśle cementowym (rys.12-3) i materiałów budowlanych. Silosy
stosuje się również do magazynowania mąki, cukru, kiszonek i innych płodów rolnych lub ich przetworów.
Kształt i zbrojenie wieńców żelbetowych lejów opartych na: a) słupach; b) pilastrach żelbetowych
7-28
Sposoby zbrojenia naroży w silosach prostokątnych
Przykłady stosowania prefabrykacji w cienkościennych konstrukcjach
przekryć i zbiorników żelbetowych - zalety i wady omawianych
rozwiązań
Kopuły są realizowane zarówno w wersjach: monolitycznej, jak i prefabrykowanej. Posiadają one najczęściej stałą
grubość; pogrubienie stosuje się tylko w pobliżu krawędzi dolnego podparcia na wieńcu podporowym. Stosuje się
czasem użebrowanie wg linii południków lub południków i równoleżników; jest to niezbędne w przypadku
prefabrykacji kopuł.
Ściany zbiorników cylindrycznych mogą być żelbetowe lub sprężone. Zbrojenie obwodowe
i poziome może być umieszczone jednowarstwowo w połowie grubości ściany lub dwuwarstwowo, co pokazano na
rys. 10-16. W przypadku ścian wykonanych w wersji prefabrykowanej, nie-zbędne jest wykonanie odpowiedniej
monolityzacji konstrukcji w miejscach pionowych styków prefabrykatów
(rys.10-17).
Oprócz najczęściej stosowanych silosów monolitycznych spotyka się konstrukcje prefabrykowane ścian komór. Na
rys. 12-19 pokazano schematycznie możliwości prefabrykowania ścian silosów o różnych przekrojach poprzecznych,
zaś na rys. 12-20 prefabrykowany wariant konstrukcji zblokowanych silosów kwadratowych.
Powłoka dwukrzywiznowa o konstrukcji prefabrykowanej: „1” - płyty środkowe; „2” - płyta narożna;
„3” - płyty krawędziowe; „4” - beton monolityzujący; „5” - prefabrykowany sprężony dźwigar żelbetowy;
„6” - spoiny; „7” - strzemiona montażowe
Dwie koncepcje konstrukcji przekrycia hali wielonawowej o kształcie kopuł wielościennych: a) mo-nolitycznych; b)
prefabrykowanych z elementów składających się z półpłatów powłokowych z żebrami obwodowymi [6]
Schematy kopuł prefabrykowanych: a) prefabrykowane elementy płytowo - żebrowe kopuły o długości południka
montowane bez rusztowania za pomocą dźwigów; b) płytowo - żebrowe elementy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz