Wymagania dla budynków - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymagania dla budynków - opracowanie - strona 1 Wymagania dla budynków - opracowanie - strona 2 Wymagania dla budynków - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

(1).WYMAGANIA STAWIANE BUDYNKOM:
1.1.WYMAGANIA UŻYTKOWE:
Kształt bryły geometrycznej budynku i wybór ustroju konstrukcyjnego zależy od lokalizacji, przeznaczenia, wysokość, rodzaju materiału użytego na konstrukcję i obudowę, metod wykonywania, kosztu itp. W zależności od planowanego okresu użytkowania budynki dzielimy na: a) tymczasowe, użytkowane do 20 lat; b) stałe, powyżej 20 lat (3 klasy długowieczności: 20-50 lat, 50-100 lat, powyżej 100 lat). Budynki powinny spełniać następujące warunki: A) ochrony przed wpływami atmosferycznymi; B) ochrony przed czynnikami pochodzącymi z zewnątrz lub wewnątrz budynku; C) sztywności przestrzennej budynku, jego stateczności, wytrzymałości ustrojów konstrukcyjnych na działanie sił zewnętrznych oraz sił wywołanych użytkowaniem; D) trwałości budynku oraz innych elementów w planowanym okresie użytkowania; E) wykonania budynków z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia ludzkiego lub inwentarza żywego; F) bezpieczeństwa przeciwpożarowego; G) oświetlenia naturalnego i sztucznego, instalacji ogrzewczych i innych. Obiekty i urządzenia o dużej uciążliwości (4 kategorie) należy ustawiać ok. 50m., a nawet 100m. od budynków mieszkalnych. Minimalna powierzchnia dla jednej osoby (w pomieszczeniu) - 8,0 m˛ w bud. mieszkalnym; 6,0 m˛ w miejscach pracy. Powierzchnia okien: 1/8 powierzchni podłogi -stały pobyt ludzi; 1/12 -tymczasowy pobyt ludzi. Wysokość pomieszczeń: 2,5m. czasowy pobyt ludzi; 3,0 - 3,3m. miejsca pracy.
1.2.WARUNKI ZABEZPIECZENIA PRZED POŻAREM:
W zależności od kategorii zagrożenia ludzi ustalono 5 kategorii budynków: A)kat. I -budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób; B)kat. II - budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się (szpitale, żłobki, sanatorium); C)kat. III - budynki biurowe, szkoły, domy studenckie, internaty, hotele,koszary, areszty śledcze, zakłady karne, budynki socjalne; D)kat. IV - budynki mieszkalne, łącznie z wydzielonymi mieszkaniami dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się; E)kat. V - archiwa, muzea i biblioteki itp.
W zależności od wielkości obciążenia ogniowego (kg drewna na 1 m2) ustalono 5 klas odporności ogniowej budynku. Dla poszczególnych klas stawiane są wymagania odporności ogniowej (w godzinach) elementów budowli, np. dla klasy A ściany nośne, słupy i podciągi powinny przenosić obciążenie ogniowe przez 4 h, stropy przez 2 h, dla klasy B wartości te wynoszą odpowiednio 2 h i 1 h.
Materiały dzielimy na: palne (niezapalne, trudno palne, łatwo zapalne), niepalne. Ze względu na zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia budynki powinny być podzielone na strefy pożarowe ( obejmują one teren z obiektem lub sam obiekt). W budynkach zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi każdą kondygnację oddziela się od innej kondygnacji w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzeniania się ognia.

(…)

… kanalikowe, stropodachy szczelinowe i stropodachy dwudzielne. Stropodachy dwudzielne mogą być wykonane w wersji przełazowej i nieprzełazowej. Stropodach odpowietrzany jest odmianą stropodachu wentylowanego, do jego odpowietrzania stosuje się specjalne materiały rolowe mające małe kanaliki, w których jest możliwy ruch powietrza. STROPODACHY Z DYLI Z BETONU KOMÓRKOWEGO.
Mogą być stosowane w budynkach…
… nadproży nad otworem , przestrzenie między nimi wypełnia się chudym betonem z tłucznia ceglanego lub żużla. Wypełnienie to stanowi izolację termiczną nadproża. Można też stosować styropian, wełnę mineralną.
Nadproża z betonu komórkowego. Charakterystykę tych nadproży podaje tab.(XERO). Na tych nadprożach nie można opierać bezpośrednio belek stropowych. Belki te powinny być zakotwione w uzbrojonym wieńcu…
… i stropów kasetonowych. Stropy te mają grubość 20-60cm. Żebra stropu usytuowane są w obu kierunkach tworząc siatki o oczkach kwadratowych. Do wykonania słupów używa się najczęściej formy z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym lub wytłaczane z blachy. Nad słupami wykonuje się najczęściej płytę pełną.
W ustrojach ramowych monolitycznych mogą być również stosowane stropy rusztowe oraz gęstożebrowe…
… konstrukcyjnymi budynku >5m. daje się zbrojenie stalowe pręty fi 6 mm lub płaskowniki 25x1,5 mm w co czwartej spoinie poziomej . Połączenie wzajemne ścianek ze ścianami konstrukcyjnymi powinno być uzyskane za pomocą strzępi lub bruzd.-bloczki z betonu komórkowego o gr.12 cm łączy się z murami nośnymi na strzępie pionowe , natomiast gr.6 cm na dotyk, z zastosowaniem ocynkowanych gwoździ długości 150mm co 3…
… od warunków klimatycznych , architektonicznych oraz rodzaju stosowanego pokrycia . Połacie dachów, stropodachów i tarasów położonych powyżej 6m. ponad poziomem terenu należy odwadniać za pomocą przewodów spustowych . Układ komunikacji pionowej i poziomej w budynku powinien być dostosowane do potrzeb użytkowych i ewakuacyjnych oraz umożliwiać dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziomej . Szerokość…
… lub żelbetowych. (2) W budownictwie tradycyjnym udoskonalonym układ ścian i stropów jest podobny, ale zamiast elementów drobnych stosuje się elementy większe, np. dyle z gazobetonu o masie do 500 kg. (3) W budownictwie wielorodzinnym uprzemysłowionym stosuje się prefabrykaty wielkowymiarowe(ścienne i stropowe) z betonu zwykłego lub lekkiego, najczęściej o układzie poprzecznym ścian nośnych (np. hotel Forum). (4…
… lub dziurawek, zbrojone płaskownikami lub stalą okrągłą i spojone w monolit zaprawą cementową. Oparciem płyty są zwykłe belki stalowe. Odmiany: cięzki (grubość ½ cegły), lekki (1/4 cegły), półciężki (1/4 cegły lecz z żeberkami z cegieł ułożonych na rąb); Płyty Kleina można zbroić bednarką lub rzadziej prętami
1 belka stalowa; 2 cegła; 4 siatka; 5 polepa (beton lekki); 7 podłoga; 8 beton lub zaprawa; Strop…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz