Silosy żelbetonowe i stalowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2471
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Silosy żelbetonowe i stalowe-opracowanie - strona 1 Silosy żelbetonowe i stalowe-opracowanie - strona 2 Silosy żelbetonowe i stalowe-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

57. Przepływy materiałów w silosach żelbetowych i stalowych
W silosie o konstrukcji żelbetowej wyróżniamy następujące rodzaje przepływów składowanego materiału:
Przepływ masowy (1a)
Przepływ rdzeniowy (1b-e)
Przepływ nieokreślony (…)
Rodzaj przepływu zależy od współczynnika tarcia materiału sypkiego o ścianę f oraz najmniejszego kąta
nachylenia ściany leja α:
58. Wyznaczanie naporu w silosach żelbetowych.
Napór zależy od właściwości materiałowych, warunków tarcia powierzchniowego, geometrii silosu,
metody napełniania i opróżniania.
Napór po napełnieniu:
- napór miejscowy jako działający w dowolnym miejscu ściany silosu
Napór podczas opróżniania:
 Poziomy napór mat sypkiego -uwzgl równomierny napór materiału sypkiego na
całej pow ścian(1) oraz napór miejscowy(2) i pierścieniowy(3)
-silosy z przepływem rdzeniowym
(1) pho  n1  phn
(2) phl  n2  pho
(3) phr  0,20  pho
-silosy z przepływem masowym
(1) phn 
  rh
f
K
(2) phl  n2  pho
(3) phm  n3  phn
-silosy z przepływem nieokreślonym- uwzględniamy możliwość wystąpienia oby przypadków- napór
stanowiący obwiednię wszystkich możliwych schematów
Przy wyzn należy uwzgl wpływ: jednoczesnego napełniania i opróżniania, pochylenia górnej pow,
aktywnego wietrzenia, homogenizacji, aeracji, szybkiego napełniania
 Pionowy napór pvo  pvn
Napór na dno płaskie lub dno stożkowe:
pdn  pvn  (1  sin )
59. Wyznaczanie naporu w silosach stalowych.
Napór po napełnieniu:
Napór podczas opróżniania:
Należy określić jaki jest
przepływ materiału sypkiego,
uwzględnić oddziaływania
równomierne i nierównomierne.
 Napór równomierny
p we  ew  p wf ;
phe  eh  phf
Napór pionowy przy opróżnianiu jest mniejszy od naporu pionowego po napełnianiu.
 Napór nierównomierny
phe1    phe
phe2    phe
;
Napór na dno płaskie( 
 20 ): pb  cb  pvf  g  h
Napór na lej wysypowy:
p n  2,4 
A
sin 2 
 
u
u
;
pw 
pn
2
60. Urządzenia odciążające w silosach
Rurowe urządzenia odciążające projektujemy na siłę podłużną
N 2  u  rh  [  ( z 2  z1 )  pvn (1  sin )]
s
)
- w przypadku podatnego podwieszenia rurowego N 3  N 2  e  (98
rh
-w przypadku jego sztywnego zamocowania
Oprócz obciążeń przekazujących się na zewnętrzną powierzchnię urządzenia odciążającego należy
uwzględnić obciążenie związane z obecnością mat sypkiego w jego wnętrzu (uproszczenie- cały ciężar na
wew pow przez tarcie).
Obciążenia poziomch elementów urządzeń odciążających wyznaczamy: q  be  pvn  (1  sin ) .
Dla elementu ukośnego należy uwzględnić zmienność naporu pionowego na jego wysokości.
61) SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI WALCOWEGO PLASZCZA SILOSU STALOWEGO Z UWZG.
STATECZNOŚCI.
A.1 Geometria płaszcza.
Przedstawione zasady sprawdzania nośności obowiązuja dla zakresu geometrii płaszcza określonego
wzorami
r
 2500
t
- dla ściskania podłużnego
l
r
 0,5
r
t
- dla ściskania obwodowego
l
 1,63Cf
r
r
t
W którym:
r - promień krzywizny, w milimetrach
t - grubość ściany komory
i – długość powłoki płaszcza, w ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz