Badanie odporności korozyjnej metali

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie odporności korozyjnej metali  - strona 1 Badanie odporności korozyjnej metali  - strona 2 Badanie odporności korozyjnej metali  - strona 3

Fragment notatki:


TEMAT I CEL ĆWICZENIA: Badanie odporności korozyjnej metali
DATA: 17.10.2005
PODSTAWY TEORETYCZNE:
Proces korozji metali różni się od korozji betonu przede wszystkim znacznie większą szybkością. Wyróżniamy dwa rodzaje korozji: chemiczną i elektrochemiczną. Korozja chemiczna zachodzi w środowisku nie wykazującym przewodnictwa jonowego (gaz lub ciecz nie będąca elektrolitem), natomiast korozja elektrochemiczna zachodzi w środowisku wodnych roztworów elektrolitów. Doświadczenie w ćwiczeniu bada korozję elektrochemiczną. W wyniku procesów chemicznych powstają miejsca o różnym potencjale, które twożą ogniwo korozyjne, a na granicy metal-elektrolit występuje przepływ elektronów lub jonów. Anodę stanowi tu elektroda oddająca elektrony, a katodę przyjmująca. Ze względu na zjawisko przewodnictwa, elektronowego w metalu i jonowego w roztworze, wyróżniamy dwa biegnące niezależnie od siebie procesy:
anodowy - przechodzenie metalu (rozpuszczanie) do roztworu w postaci uwodnionych jonów (równoważna liczba elektronów w metalu)
katodowy - przyłączanie nadmiaru e. przez utleniacze Sumaryczny ładunek wymieniany katodzie procesach anodowym i katodowym musi być sobie równy więc o szybkości korozji decyduje wolniejszy proces katodowy. W środowisku wodnym o pH≥7 występuje najczęściej redukcja tlenu (depolaryzacja tlenowa)
2H 2 O + O 2 +4 e → 4OH - - a przy pH

(…)

… wolniejszy proces katodowy. W środowisku wodnym o pH≥7 występuje najczęściej redukcja tlenu (depolaryzacja tlenowa)
2H2O + O2 +4e → 4OH-- a przy pH<7 depolaryzacja wodorowa
2H+ + 2e → 2H → H2 Na anodzie, niezależnie od odczynu środowiska zachodzi utlenianie metalu (anodowe rozpuszczanie)
Me → Me+z + ze
Miarą tendencji metalu do przechodzenia w stan jonowy jest potencjał standardowy określający różnice…
… wodnej
-0,4 do 0,0
reakcja ze stężonymi kwasami
0,0 do 1,0
reakcja tylko z kwasami
1,0 do 1,8
reakcja tylko z kwasami
W analizie procesów anodowych anodowych katodowych zachodzących w czasie korozji elektrochemicznej wykorzystuje się wykresy przedstawiające zależność potencjału standardowego od pH - tzw. wykresy Pourbaix.
W zależności od zachodzącej reakcji w proc. korozji elektrochemicznej metali…
… (powstawanie jonów OH--).
3. Ogniwa naprężeniowe powstają w przypadku zetknięcia się z elektrolitem metalu znajdującego się pod działaniem naprężeń
Naprężenia w materiale mogą być spowodowane przez:
obciążenia mechaniczne powodujące różnice w stopniu zdefektowania struktury krystalicznej metalu (korozja zmęczeniowa)
różnice składu chemicznego metalu na granicy ziaren i wewnątrz nich (korozja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz