Oznaczanie zawartości wodorotlenku sodu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 2828
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie zawartości wodorotlenku sodu - strona 1 Oznaczanie zawartości wodorotlenku sodu - strona 2

Fragment notatki:

Oznaczanie zawartości wodorotlenku sodu w roztworze wodnym - ćwiczenie

W skład analizy objętościowej wchodzą przede wszystkim metody miareczkowe. Metody analizy miareczkowej dzieli się zazwyczaj ze względu na wykorzystywane reakcje chemiczne. Możemy tu wyróżnić:

 • alkacymetrię, wykorzystującą reakcje zobojętniania (kwasowo-zasadowe),
 • kompleksometrię, wykorzystującą reakcje tworzenia związków kompleksowych (skomplikowana budowa)
 • metody wytrąceniowe, wykorzystujące reakcje, w których powstają związki trudno rozpuszczalne (wytrącanie osadów),
 • redoksymetrię, wykorzystującą reakcje utleniania-redukcji (redox).

Do analizy objętościowej zalicza się także gazometrię. W metodzie tej wykorzystuje się reakcje, w wyniku których jeden ze składników badanej próbki zostaje przeprowadzony w stan gazowy. Pomiar objętości gazu wydzielonego podczas takiej reakcji umożliwia określenie zawartości oznaczanego składnika w próbce.

PRZEBIEG:

 1. Kolbę miarową zawierającą badany roztwór dopełniłem do kreski (250 cm3) wodą destylowaną.
 2. Za pomocą pipety pobrałem trzy próbki roztworu (25 cm3) i umieściłem w kolbach stożkowych.
 3. Do każdej kolby dodałem 4 krople czerwieni krezolowej.
 4. Zgodnie z zasadami miareczkowania do każdej kolby dolewałem przy użyciu biurety 0,1 molowego roztworu HCl, ciągle mieszając roztwór.
 5. Wraz ze zmianą zabarwienia z fioletowego na żółtopomarańczowy w całej objętości przerwałem dodawanie HCl.
 6. Pierwszy odczyt określiłem jako tzw. „zgrubny", zaś następne jako dokładne i to z nich brałem dane do obliczeń.
 7. Otrzymane dane podstawiłem do wzoru i obliczyłem zawartość NaOH w wodnym roztworze.

(...)

WNIOSKI:
Miareczkowanie pozwala nam, dzięki dobrze widocznym reakcjom charakterystycznym oraz zależnościom objętości od masy, obliczyć z dużą dokładnością ilość danego składnika roztworu (jego masę i stężenie). BIBLIOGRAFIA: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej , praca zbiorowa pod red. Lecha Czarneckiego, OWPW 1999

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz