Ćwiczenia - metody jodometryczne w analizie miareczkowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3052
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - metody jodometryczne w analizie miareczkowej - strona 1 Ćwiczenia - metody jodometryczne w analizie miareczkowej - strona 2

Fragment notatki:

JODOMETRIA (metody jodometryczne w analizie miareczkowej)
/opracowała: dr Maja Wełna/
Metodą jodometryczną można oznaczyć zarówno substancje o charakterze utleniającym, jak i redukującym, gdyż kierunek reakcji:
I2 + 2e ↔ 2I¯ zależy od wartości potencjału utleniającego drugiego układu obecnego w roztworze. Substancje o potencjale ulteniającym niższym od układu I2/I¯ miareczkuje się bezpośrednio mianowanym roztworem jodu. Substancje o potencjale wyższym od układu I2/I¯ utleniają jony I¯ do wolnego jodu, I2, który odmiareczkowuje się mianowanym roztworem Na2S2O3.
Nastawianie miana roztworu Na2S2O3 na mianowany roztwór KBrO3.
Tiosiarczanu sodu, Na2S2O3xH2O, nie można traktować jako substancji wzorcowej, gdyż hydrat ten nie zachowuje stałej ilości wody krystalizacyjnej. Ponadto, po sporządzeniu roztworu tiosiarczanu jego stężenie może zmieniać się z biegiem czasu. Do ustalenia molowości roztworu tiosiarczanu wykorzystuje się mianowane roztwory substancji wzorcowych, m.in.: I2, KIO3, KBrO3, K2Cr2O7, KMnO4. Do roztworów takich utleniaczy dodaje się nadmiar jodku potasu, który redukuje utleniacz wydzielając jednocześnie równoważną ilość wolnego jodu. Wydzielony jod miareczkuje się roztworem tiosiarczanu, którego molowość ma być oznaczona.
Szczególnie wygodne jest mianowanie z wykorzystaniem KBrO3 lub KIO3, gdyż związki te przy redukcji dają bezbarwne produkty oraz reagują z jodkiem bardzo szybko.
Zasada oznaczenia:
Mianowanie roztworu Na2S2O3 za pomocą KBrO3 polega na odmiareczkowaniu roztworem tiosiarczanu (VI) sodu, jodu wydzielonego w reakcji jonów bromianowych z jonami jodkowymi w środowisku kwaśnym. Reakcja między jonami bromianowymi a jodkowymi zachodzi szybko i ilościowo już przy małym stężeniu jonów wodorowych, zgodnie z reakcją:
BrO3¯ + 6I¯ + 6H+ → 3I2 + Br¯ + 3H2O (1)
Wydzielony jod odmiereczkowuje się roztworem Na2S2O3 w obecności skrobi jako wskaźnika, zgodnie z reakcją:
I2 + 2S2O32¯ → S4O62¯ + 2I¯ (2)
Skrobię dodaje się do roztworu pod koniec miareczkowania. Jod tworzy ze skrobią związek addycyjny o barwie granatowej, który w punkcie końcowym rozkłada się (roztwór miareczkowany odbarwia się).
Wykonanie oznaczenia
Do kolby stożkowej odmierzyć dokładnie 10,00 cm3 mianowanego roztworu KBrO3, rozcieńczyć wodą destylowaną do około 50 cm3, dodać kolejno 1,5 cm3 roztworu KI, 1,0 cm3 roztworu KBr oraz 5,00 cm3 2 mol/dm3 HCl. Całość dokładnie zamieszać. Przykryć kolbę stożkową szkiełkiem zegarkowym, odczekać 5 minut i zmiareczkować wydzielony jod roztworem Na

(…)

… Na2S2O3oraz odmierzoną objętość mianowanego roztworu KBrO3, korzystając z reakcji (1) i (2), obliczyć stężenie molowe Na2S2O3 (mol/dm3).
Miano roztworu KBrO3 wynosi 0,01666 mol/dm3.
Oznaczenie kwasu solnego metodą jodometryczną.
Zasada oznaczenia:
Jodometryczne oznaczenie HCl opiera się na reakcji:
KIO3 + 5KI + 6HCl → 6KCl + 3I2 + 3H2O (3)
Wydzielony jod, w ilości równoważnej oznaczanego HCl, miareczkuje się mianowanym roztworem Na2S2O3 w obecności skrobi jako wskaźnika (reakcja (2)):
W reakcji (3) HCl reaguje stechiometrycznie z substancjami w układzie red-ox, dlatego można przeprowadzić redoksymetryczne oznaczenie kwasu solnego. Sposób ten jest szczególnie korzystny w przypadku mianowania bardzo rozcieńczonego kwasu solnego.
Wykonanie oznaczenia
Otrzymany do analizy w kolbie miarowej (250 cm3) roztwór HCl rozcieńczyć do kreski wodą destylowaną. Dokładnie wymieszać. Do kolby stożkowej odmierzyć około 90 cm3 wody destylowanej, po 2 cm3 roztworów KI i KIO3 oraz 25,00 cm3 analizowanego roztworu kwasu solnego z kolby miarowej (pipetą przemytą roztworem z kolby). Całość dokładnie zamieszać. Przykryć kolbę stożkową szkiełkiem zegarkowym, odczekać 5 minut i zmiareczkować wydzielony jod zmianowanym uprzednio…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz