Wykład - korozja betonu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2590
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - korozja betonu - strona 1 Wykład - korozja betonu - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowe definicja i określenia dotyczące korozji betonu.
Środowisko agresywne - środowisko wywołujące niszczenie betonu lub żelbetu.
Korozja betonu - nieodwracalna zmiana własności betonu w wyniku fizycznego, fizykochemicznego lub specjalnego oddziaływania środowiska korozyjnego, lub wewnętrznych korozyjnych procesów w betonie.
Korozja zbrojenia - niszczenie zbrojenia w wyniku procesów elektrochemicznych przy działaniu środowiska korozyjnego, w tym również substancji zawartych w betonie.
Korozja żelbetu - niszczenie żelbetu w wyniku korozji betonu lub zbrojenia albo jednoczesnej korozji betonu i zbrojenia.
Oddziaływanie korozyjne - oddziaływanie środowiska agresywnego, powodujące korozję betonu lub zbrojenia albo jednoczesną ich korozję.
Stopień agresywności środowiska - techniczna ocena intensywności agresywnego oddziaływania środowiska na zmianę właściwości technicznych.
Stopień korozji - techniczna ocena zmian własności betonu lub zbrojenia w wyniku oddziaływania agresywnego środowiska.
Szybkość korozji - zmiana, pod wpływem korozji, własności betonu lub zbrojenia w jednostce czasu.
Odporność korozyjna - zdolność betonu, zbrojenia i żelbetu do przeciwstawienia się działaniu środowiska korozyjnego.
Cykliczne oddziaływanie korozyjne - oddziaływanie korozyjne na beton, zbrojenie lub żelbet powtarzające się w czasie.
Agresywne środowisko ciekłe środowisko, którego oddziaływanie określone jest składem i właściwościami jego stanu ciekłego. Agresywne środowisko gazowe - środowisko, którego oddziaływanie określone jest składem i właściwościami jego stanu gazowego. Agresywne środowisko stałe - środowisko, którego oddziaływanie określone jest składem i właściwościami jego stanu stałego. Siarczanowa korozja betonu - korozja betonu pod wpływem oddziaływania siarczanów. Magnezjowa korozja betonu - korozja betonu pod wpływem oddziaływania soli magnezowych. Kwasowa korozja betonu - korozja betonu pod wpływem oddziaływania kwasów lub roztworów kwaśnych na beton. Węglanowa korozja betonu - korozja betonu pod wpływem oddziaływania agresywnego dwutlenku węgla zawartego w wodzie na beton. Ługująca korozja betonu - korozja betonu pod wpływem oddziaływania na beton wód miękkich.
Amonowa korozja betonu - korozja w wyniku oddziaływania agresywnych soli amonowych zawartych w wodzie na beton. Korozja pod wpływem innych czynników chemicznych

(…)

…, cukry, fenole, siarkowodór i inne.
>Karbonizacja betonu - proces oddziaływania dwutlenku węgla w stanie gazowym na beton, prowadzący do zmniejszenia jego alkaliczności. Ochrona przed korozją a. Ochrona materiałowo-strukturalna - zwiększenie odporności betonu lub żelbetu na działanie środowisk agresywnych przez dobór składu lub struktury betonu w procesie wykonywania konstrukcji.
b. Ochrona…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz