Chemia budowlana - strona 2

note /search

Właściwości dyspergujących domieszek do betonu

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia budowlana
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1463

TEMAT I CEL ĆWICZENIA: Ocena właściwości dyspergujących domieszek do betonu. DATA: 21.11.2005 PODSTAWY TEORETYCZNE: Zastosowanie domieszek jest obecnie znacznie szersze niż dodatków. Odpowiednimi substancjami chemicznymi możemy upłynnić konsystencję mieszanki betonowej, co ułatwia transport lu...

Komputerowa symulacja hydratacji cementu

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia budowlana
Pobrań: 875
Wyświetleń: 3220

Cement portlandzki najczęściej stosowane mineralne spoiwo hydrauliczne. Cement portlandzki należy do najczęściej stosowanych mineralnych spoiw hydraulicznych. Podstawowymi surowcami stosowanymi do produkcji cementu port...

Chemia - zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia budowlana
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2268

Absorpcja to: pochłanianie cząstek jednej fazy w całej objętości drugiej fazy Al2O3 jest tlenkiem amfoter pon: związany z wodą wykazuje cechy zarówno kwasowe jak i zasadowe Alit - minerał wyst w klinkierze cementu port ma wzór: Ca3SiO5, C3S, 3CaOxSiO2 Amfolity są to: związki chem zaw w cząst z...

Identyfikacja wybranych kationów - analiza

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia budowlana
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1029

Temat: IDENTYFIKACJA WYBRANYCH KATIONÓW. Celem zadania jest zapoznanie się z reakcjami jonów dodatnich (pierwiastków, które występują w surowcach oraz w wyrobach budowlanych) na pewne związki chemiczne (np. NaOH). Ćwiczenie ma na celu poznanie reakcji charakterystycznych (np. ich skutków). A tak...

Identyfikacja wybranych kationów 2

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia budowlana
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1463

Identyfikacja wybranych kationów. Zadanie miało na celu opanowanie podstawowych informacji o reakcjach charakterystycznych dla wybranych kationów, a następnie na identyfikacji kationów w próbkach roztworów o nieznanym składzie w 5 przygotowanych probówkach zgodnie z podanym drzewem reakcji chemi...

Korozja kwasowa betonu cementowego

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia budowlana
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 6594

Celem zadania praktycznego jest badanie przebiegu korozji kwasowej betonu. Należy porównać skutki oddziaływania na beton różnych kwasów oraz ocenić wpływ stężenia kwasu na intensywność korozji. Celem jest także dokonanie obserwacji przebiegu korozji węglanowej. Należy zanotować dokona...

Elementy krystalochemii - stan stały

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia budowlana
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1169

STAN STAŁY Elementy krystalochemii Rodzaje ciał stałych P.Łukowski, 2 CIAŁA STAŁE KRYSTALICZNE AMORFICZNE P.Łukowski, 3 Budowa sieci krystalicznej węzeł sieci: atom, jon lub cząsteczka (0D) prosta sieciowa (1D) płaszczyzna sieciowa (2D) sieć przestrzenna (3D) P.Łukowski, 4 Budowa sieci krystalicz...

Egzamin z chemii - opis

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia budowlana
Pobrań: 203
Wyświetleń: 994

Coś dla tych, którzy w poniedziałek mają egzamin z chemii: 1) jeżeli chcecie zdać bezstresowo to radzę przeczytać chociaż raz to co jest w książce, bo pytania testowe nieco różnią się od tych które można było rozkminić w Chem-budzie 3.0, l...

Egzamin z chemii - opis 2

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia budowlana
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1043

Jeszcze mojej grupy z otwartych tu nie znalazłam, otóż: * nazwać rodzaj spoiwa mając dany wzór sumaryczny (?) (np.CaSO4 x 1/2 H2O -- gips budowlany) * generalnie chodziło chyba o przebieg korozji metali: były prostokąty i strzałki, dochod...