Kinetyka - definicja szybkości reakcji chemicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kinetyka - definicja szybkości reakcji chemicznej - strona 1 Kinetyka - definicja szybkości reakcji chemicznej - strona 2 Kinetyka - definicja szybkości reakcji chemicznej - strona 3

Fragment notatki:


KINETYKA CHEMICZNA P.Łukowski, 2 Definicja szybkości reakcji chemicznej Reakcja chemiczna: substraty → produkty Szybkość reakcji chemicznej ≡ szybkość, z jaką zmienia się  stężenie produktów lub substratów: dt dc v  = c – stężenie, t – czas Jest to  szybkość chwilowa , czyli zgodnie z definicją  pochodnej, zmiana stężenia reagenta  w nieskończenie  krótkim czasie  (∆t → 0) t ∆ t → 0 ∆ c c t c prod c substr Definicja szybkości reakcji chemicznej W czasie reakcji stężenie substratów maleje, a produktów  rośnie. Jednak szybkość nie może być liczbą ujemną. dt dc v dt dc v substr prod − = = lub P.Łukowski, 3 P.Łukowski, 4 Graficzna interpretacja szybkości reakcji chemicznej t c Z definicji pochodnej: wartość pochodnej w danym  punkcie jest równa tangensowi nachylenia stycznej  do wykresu tej funkcji w danym punkcie. α v = tg α P.Łukowski, 5 Szybkość średnia c t ∆ c ∆ t Szybkość wyznaczona przez zmianę stężenia reagenta w  dowolnym skończonym przedziale czasu  jest  szybkością  średnią  w tym przedziale (np. w czasie całej reakcji). Od czego zależy szybkość reakcji chemicznej? - stężenia substratów, - temperatury, - obecności katalizatorów oraz: • dla ciał stałych – od stopnia rozdrobnienia, • dla cieczy – od intensywności mieszania • dla gazów – od ciśnienia P.Łukowski, 6 P.Łukowski, 7 Zależność szybkości reakcji od stężenia reagentów v = k  ⋅  c A a  ⋅  c B b aA + bB → produkty k – stała szybkości reakcji w danej temperaturze P.Łukowski, 8 Zależność szybkości reakcji od temperatury A + B → AB rzeczywisty przebieg reakcji: A + B → {A + B} → AB {A + B} – zespół reaktywny Energia zespołu reaktywnego jest większa, niż energia  substratów i energia produktów. Różnica między energią zespołu reaktywnego a energią  substratów ≡ energia aktywacji, E a P.Łukowski, 9 A + B {A + B} AB energia aktywacji, E a energia produktów energia substratów Zależność szybkości reakcji od temperatury Reakcja endoenergetyczna A + B {A + B} AB energia aktywacji, E a energia produktów energia substratów Reakcja egzoenergetyczna Zależność szybkości reakcji od temperatury Wzór Arrheniusa : k 0 – stała w warunkach standardowych Szacunkowa, empiryczna  reguła van’t Hoffa : czyli szybkość reakcji wzrasta około dwukrotnie przy  wzroście temperatury o 10°, i spada dwukrotnie przy  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz