Identyfikacja wybranych kationów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2744
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Identyfikacja wybranych kationów  - strona 1 Identyfikacja wybranych kationów  - strona 2

Fragment notatki:


TEMAT I CEL ĆWICZENIA: Identyfikacja wybranych kationów
DATA: 07.11.2005
PODSTAWY TEORETYCZNE:
Związki nieorganiczne w roztworach wodnych mają tendencję do dysocjacji, czyli rozpadania się na jony (dodatnie - kationy i ujemne - aniony). Np. Powodowane jest to polarną budową cząsteczek wody. Analiza jakościowa polega na działaniu odpowiednimi odczynnikami (reagującymi z badanymi jonami) pozwalając w ten sposób jednoznacznie zidentyfikować próbkę. Reakcje, w których następuje zmiana zabarwienia, bądź wytrącenie się osadu lub pęcherzyków gazu nazywamy charakterystycznymi. Takie reakcje zawsze zapisujemy w postaci jonowej, np. (co odczytujemy jako: „w wyniku reakcji jonów: siarczanowego i ołowiowego wytrąca się biały osad w postaci drobnych elementów opadających na dno probówki”).
W poniższej tabeli przedstawione są właśnie przykłady reakcji charakterystycznych pozwalających wykryć podane kationy:
Odczynnik
Reakcja
Efekt
Kation wapniowy Ca 2+ (NH4)2CO3
biały osad
NaOH
biały osad
kation żelazawy, Fe2+
NaOH
Na powietrzu utlenia się
zielony osad
czerwonobrunatny osad
Kation żelazowy, Fe3+
NaOH
czerwonobrunatny osad
KSCN
(rodanek potasowy)
krwistoczerwona barwa roztworu
kation glinowy, Al3+
NaOH, NH4OH
nadmiar NaOH
nadmiar NH4OH
biały osad
rozpuszczanie osadu
osad się nie rozpuszcza
kation miedziowy, Cu2+
NaOH
niebieski osad
kation amonowy, NH4+
NaOH
gaz o charakterystycznym zapachu (amoniak)
kation ołowiawy, Pb2+
HCl
biały osad
KI
żółty osad
K2CrO4
żółty osad
kation barowy, Ba2+
H2SO4
biały osad
K2CrO4
żółty osad
(NH4)2CO3
mocne kwasy
biały osad
rozpuszczanie osadu
PRZEBIEG:
Dla każdej probówki napełnionej badaną cieczą przebieg badań był podobny. Został on zawarty w poniższej tabeli. Do każdej probówki w której przeprowadzałem testy wlewałem około 0,5-1 cm3 badanej cieczy. Na podstawie reakcji charakterystycznych oceniałem w trakcie prób zawartość probówki. Kolumna reakcja charakterystyczna uściśla efekt charakterystycznej reakcji w wypadku, gdy mogą zaistnieć wątpliwości. (symbolem ---- oznaczyliśmy brak konieczności przeprowadzania danego testu, wynikający z jednoznacznego określenia badanego kationu w poprzednich próbach).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz