Wapno hydratyzowane - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wapno hydratyzowane - omówienie  - strona 1 Wapno hydratyzowane - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

SPOIWA POWIETRZNE
Wapno HYDRATYZOWANE
Wapno palone kruszone poddawane jest procesowi gaszenia czyli
hydratacji tzn. reakcji z wodą. Finalnym produktem tego
procesu jest WAPNO HYDRATYZOWANE. Istotą przemiany
zachodzącej w czasie gaszenia jest przyłączenie cząsteczki wody
do cząsteczki tlenku wapniowego:
CaO + H2O → Ca(OH)2 + CaO (1160 kJ/kg ↑)
W czasie tej egzotermicznej reakcji temperatura układu
znacznie wzrasta (nawet do 100˚C), a część wody ulega
odparowaniu. W czasie reakcji gaszenia wapna palonego
następuje prawie dwukrotny wzrost objętości fazy stałej.
Wykład nr 1
22
SPOIWA POWIETRZNE
Wapno HYDRATYZOWANE
w zależności od ilości wody użytej do gaszenia otrzymuje się w
postaci:
▫ proszku - (dawniejsze określenie „suchogaszone”); jest to
wodorotlenek wapnia, uzyskany przy użyciu minimalnej
(stechiometrycznej) ilości wody,
▫ ciasta - jest to mieszanina wodorotlenku wapniowego i jego
nasyconego roztworu,

zawiesiny - (mleka wapiennego); jest
wodorotlenku wapniowego w wodzie.
Wykład nr 1
to
zawiesina
23
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz