Surowce używane do otrzymywania wapna budowlanego - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Surowce używane do otrzymywania wapna budowlanego - ćwiczenia - strona 1 Surowce używane do otrzymywania wapna budowlanego - ćwiczenia - strona 2 Surowce używane do otrzymywania wapna budowlanego - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Surowce używane do otrzymywania wapna budowlanego.
Spoiwa gipsowe ( siarczany ) otrzymywane z surowców, których głównym składnikiem jest dwuwodny siarczan wapnia CaS04*2H20 lub siarczan wapnia CaS04;
Spoiwa wapienne- głównym składnikiem jest węglan wapnia CaCO3;
Spoiwa magnezjowe - głównym składnikiem jest Węglan magnezu MgCO3 lub węglan wapnia i magnezu MgCa(C03)2;
Spoiwa krzemieniowe - głównym składnikiem jest tlenek krzemu Si02 oraz węglan sodu lub potasu Na2C03 lub K2CO3,
Spoiwa cementowe- otrzymywane ze skał węglanowych ( wapień kredy ) i surowców ilastych (glin) lub surowców wapienno-ilastych (margli), często używa się przemysłowych odpadów wtórnych (żużli wielkopiecowych, popiołów lotnych i innych ).
Wapno hydrauliczne - otrzymywanie i skład.
Wapno hydrauliczne jest spoiwem wykazującym po związaniu i twardnieniu przez pewien czas w środowisku powietrznym zdolność do dalszego twardnienia pod wodą. Cecha ta, którą wapno hydrauliczne zawdzięcza obecności krzemianów i glinianów wapniowych.
Surowcem do otrzymywania wapna hydraulicznego są wapienie margliste, zawierające obok składnika zasadniczego CaCo3 znaczne ilości domieszek gliniastych (1520%), oraz wapienie krzemionkowe.
Podstawowymi składnikami wapna hydraulicznego są: wolny tlenek wapniowy (CaO);
krzemian dwuwapniowy (2CaOSiO2);
glinian trójwapniowy (3CaOAl2O3);
żelazian dwuwapniowy (2CaOFe2O3).
Dobre wapna hydrauliczne zawierają średnio 66% CaO, 23% aktywnego SiO2, 2% Al2O3 i 1% Fe2O3.
Wapno hydrauliczne znajduje zastosowanie do wytwarzania zapraw murarskich (fundamenty, piwnice), wypraw tynkarskich oraz do produkcji betonów o niewielkiej wytrzymałości.
Pomimo iż wspomniałem już o niektórych rodzajach wapna w poprzednim punkcie wymienię je jeszcze raz dla większej jasności.
Wapno - materiał zawierający głównie tlenki i/lub wodorotlenki wapnia i magnezu w różnorodnych odmianach oraz fizycznych i chemicznych postaciach:
wapno budowlane - głównymi składnikami są tlenki i wodorotlenki wapnia z niewielkim udziałem tlenku i wodorotlenku magnezu, dwutlenku krzemu, tlenku aluminium i tlenku żelaza; wapno powietrzne - składa się głównie z tlenku lub wodorotlenku wapnia, powoli twardniejące w powietrzu poprzez działanie atmosferycznego dwutlenku węgla, w zasadzie nie twardniejące pod wodą i nie mające właściwości hydraulicznych;
wapno niegaszone - wapno powietrzne wytworzone przez prażenie wapienia i/lub dolomitu, które w kontakcie z wodą reaguje egzotermicznie, występuje w różnych stanach uziemienia, od brył do materiału drobno zmielonego;


(…)

… reaguje egzotermicznie, występuje w różnych stanach uziemienia, od brył do materiału drobno zmielonego;
wapno palone - wapno niegaszone zawierające głównie tlenek wapnia;
wapno dolomitowe - wapno niegaszone zawierające głównie tlenek
wapnia i tlenek magnezu;
wapno gaszone - wapno powietrzne powstające w wyniku kontrolowanego gaszenia wapna niegaszonego i nie reagującego egzotermicznie w kontakcie z wodą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz