Wapno i zaprawy wapienne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wapno i zaprawy wapienne - wykład - strona 1 Wapno i zaprawy wapienne - wykład - strona 2 Wapno i zaprawy wapienne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wapno i zaprawy wapienne   Wapno otrzymuje się z kamienia wapiennego, którego głównym  skladnikiem jest węglan wapnia z domieszkami węglanu magnezu, gliny, piasku  i substancji organicznych. Im większa zawartość węglanu wapniowego, tym  lepsze gatunkowo jest wapno.  W zaleznosci od zawartosci tlenku magnezu znane są trzy odmiany wapna:  a)  wapno palone zwykte - w którym zawartosc tlenku magnezu jest mniejsza  niz5%;  b)  wapno palone magnezjowe - o zawartosci tlenku magnezu w granicach od  5 do 15%, otrzymywane przez wypalanie wapieni dolomitowych; wapno to  jest mniej wydajne niż zwykte;  c)  wapno palone dolomitowe - o zawartosci tlenku magnezu powyzej 15%  otrzymywane przez wypalenie dolomitow; ten gatunek wapna ma pewne  właściwosci hydrauliczne.  Dobrze wypalone wapno nie powinno zawierac węglanu wapnia, a barwa  powinna być zblizona do białej.  Wplyw skladnikow na jakosc wapna jest różny, i tak:  . zawartosc substancji organicznych nie wywiera zadnego wptywu na jakosc  produktu otrzymywanego z kamienia wapna, poniewaz substancje te zostają  utlenione w czasie wypalania;  - zawyzona zawartosc tlenku żelazowego  Fe2O3  nadaje wapnu żółte  zabarwienie;  •  zbyt duza zawartość węglanu magnezowego powoduje obniżenie  wydajnosci i plastycznosci;  •  chlorki i siarczany przyczyniają się do zawilgocenia scian, powodują plamy  i wykwity na powierzchni scian;  •  zawartosc piasku i gliny powoduje pękanie tynko      Wapno palone latwo reaguje z wilgocią zawarta w powietrzu i tworzy  wodorotlenek wapnia Ca(OH)2, ktory reaguje dalej z dwutlenkiem węgla,  tworzą węglan wapnia CaCO3. Proces ten nazywany jest wietrzeniem  wapna i przyczynia się  do znacznego lub calkowitego zniszczenia  właściwości wiążących. Dlatego należy przeprowadzac proces gaszenia!   [Wapno palone pod wpływem wody przechodzi w wapno gaszone:        CaO +  H20 - Ca(OH)2.    Proces gaszenia można przeprowadzac dwojako:  •  przy nadmiarze wody uzyskuje si? wapno gaszone na mokro, tzw,  lasowane,   •  przez gaszenie wapna stechiometryczną  ilością  wody konieczną  do przebiegu  reakcji otrzymuje siw wapno  hydratyzowane.    Proces gaszenia wapna jest reakcjaą egzotermiczna wydzielają się duze ilości  ciepia, temperatura wzrasta nawet do 373 K (100°C). W czasie reakcji gaszenia  dochodzi do prawie dwukrotnego wzrostu objętosci mieszaniny reakcyjnej.  Z powodu silnie żrących wlasciwosci oraz silnego zagrzewania się w cza- sie reakcji chemicznej z woda, i wilgocią  wapno nalezy w transporcie morskim  do materialow niebezpiecznych klasy 

(…)


Transport wapna drogą morską może odbywac się luzem lub w
opakowaniu, którym są wielowarstwowe worki papierowe i worki z tworzyw
sztucznych takich jak polietylen i polipropylen. Worki sztauuje się do
czystych ladowni, poziomo, scisle obok siebie, a wręgi i inne elementy
metalowe w pomieszczeniach ładunkowych należy izolowac deskami, tekturą
falistą sklejką, itp.
Wapno i zaprawy wapienne
Wapno otrzymuje…
… lub w
opakowaniu, którym są wielowarstwowe worki papierowe i worki z tworzyw
sztucznych takich jak polietylen i polipropylen. Worki sztauuje się do
czystych ladowni, poziomo, scisle obok siebie, a wręgi i inne elementy
metalowe w pomieszczeniach ładunkowych należy izolowac deskami, tekturą
falistą sklejką, itp.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz