Chlorowanie i wymiana jonowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chlorowanie i wymiana jonowa-opracowanie - strona 1 Chlorowanie i wymiana jonowa-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Reagenty chlorujące stosowane w dezynfekcji wody.
Reagenty chlorujące:-chlor gazowy - najczęściej stosowany do chlorowania wody - dodawany jest do dezynfekcji wody w postaci wody chlorowej.. Dodawanie wody chlorowej jest metodą pośrednią.
Metoda bezpośrednia polega na dodawaniu chloru gazowego. Jednak chlor gazowy dodaje się bezpośrednio do wody wyjątkowo, gdy zachodzi konieczność zastosowania dużych dawek chloru przy dużej ilości dezynfekowanej wody lub ścieków.-dwutlenek chloru /ClO2/ - silny utleniacz, dobrze rozpuszczający się w wodzie-chloraminy / NH2Cl/ - wykorzystuje się najczęściej chloraminy powstające w wodzie zawierającej azot amonowy podchloryn sodu /stosuje się jako uwodnioną sól NaOCl•5H2O lub NaOCl•2,5H2O/ - łatwo rozpuszcza się w wodzie. Stosuje się w zakładach o niewielkim zużyciu chloru wapno chlorowane /Ca(ClO)Cl/ - wodny roztwór wapna chlorowanego ma właściwości silnie utleniające oraz trujące. Nie jest stosowany do dezynfekcji ciągłej. Stosuje się w razie konieczności dezynfekcji awaryjnej.
Chlorowanie do punktu przełamania - zasada metody
Zasada metody chlorowania do punktu przełamania - dodając chlor, do dezynfekowanej wody, najpierw następuje jego zużycie na utlenianie substancji zredukowanych a następnie tworzą się chloraminy. Dalsze zwiększanie dawki chloru powoduje utlenianie chloramin aż do momentu gdy chloraminy utlenią się do końca i w wodzie pojawia się wolny chlor. Ten moment w procesie chlorowania wody nazywa się punktem przełamania. Chlorowanie do punktu przełamania zaleca się stosować wówczas, gdy woda zawiera bakterie, azot amonowy oraz związki organiczne. Chlorowanie do punktu przełamania jest procesem trudnym do prowadzenia w wypadku nagłych zmian składu wody. Przy dużych ilościach azotu amonowego dawki chloru mogą być duże proces ten nie może być stosowany.
Zalety i wady ozonowania.
Zalety - ozon jest bardzo silnym utleniaczem i dezynfektantem. Jest stosowany w oczyszczaniu wody jako czynnik dezynfekujacy lub jako utleniacz. Skutecznie niszczy bakterie i wirusy /skuteczniej od chloru.
Wady - trzeba stosować duże dawki ozonu zapewniające uzyskanie niezbędnego pozostałego stężenia ozonu w wodzie.- mała trwałość ozonu jako dezynfektanta, a więc niebezpieczeństwo wtórnego rozwoju bakterii w sieci wodociągowej.- duże koszty wytwarzania ozonu /zużycie energii/.- ozon ma działanie korozyjne-konieczność wykonania instalacji z materiałów odpornych na korozję.- cała instalacja do ozonowania musi być szczelna- ozon w większych stężeniach może być niebezpieczny dla organizmu ludzkiego /dopuszczalne stężenie ozonu w powietrzu 0,1 mg O3 /m3 powietrza/.- w pomieszczeniach do ozonowania /ozonowniach/ muszą być zachowane szczególne warunki BHP i p.poż.


(…)

… ( w szczególności dla energetyki), *proces zachodzi na jonitach i sluzy do usuniecia z wody jonow których jest w nadmiarze *Stosowana do usuwania z wody subst rozpuszczonych *Do usuwania -zw. powodujacych kwasowość, -związków powodujących twardość, - do odsalania, - do demineralizacji.
Rozpuszczalność jonowa koloidów. Rozpuszczalność Fe2+ zależy od odczynu i zasolenia wody. Żelazo Fe3+ w wodzie tworzą zwiazki występujące w układach koloidalnych charakteryzujące się słabą rozpuszczalnością rzędu 0,05 mg/dm3. Warstwa adsorbcyjna jest bardzo szybko zmienna. CHEMICZNE STRĄCANIE- usuwa niektóre jony. Po chemicznym strącaniu, podobnie jak po koagulacji, niezbędne są procesy sydymentacji, filtracji oraz czasami korekty pH. W Polsce stosowany najczęś-ciej w oczyszczaniu wody do celów przemysłowych. Czasami stosowane łącznie z koagulacją SORPCJA NA WĘGLU AKTYWNYM- służy głównie do usuwania rozpuszczonych związków organicznych. Węgiel aktywny używany jest z dużą skutecznością do obniżania zawartości zanieczyszczeń powodujących barwę, smak i zapach wody

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz