Wodociągi oraz urządzenia do uzdatniania wody - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4438
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wodociągi oraz urządzenia do uzdatniania wody - wykłady - strona 1 Wodociągi oraz urządzenia do uzdatniania wody - wykłady - strona 2 Wodociągi oraz urządzenia do uzdatniania wody - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Systemy zagospodarowania w wodę
Sieć uliczna - rozkwit systemów wodociągowych należy do miast rzymskich ujęcie wody było ze źródła lub z pobliskich gór. Transport wody grawitacyjny - akweduktami. geometryczna różnica wysokości była przyczyną wytworzenia ciśnienia w rurociągu. (Q , V) = f ( Hg , r ) rys.
Hg - różnica wysokości - wywołująca przepływ wody. W budowlach starożytnych przepływ wody odbywał się cały czas. Woda ta miała lepszą jakość niż woda stojąca ( odpowiednią temperaturę , stan bakteriologiczny ). Nie było stężonych zanieczyszczeń , bo płynęła ona cały czas . Ścieki spływające były silnie zanieczyszczone . Wówczas tylko ważnym czynnikiem była przepustowość i średnica przepływu . Woda stojąca w przewodach pogarszała swoją jakość ( rdza , zjawiska biologiczne , osady , itp. ) . XVIII i XIX wiek to współczesne wodociągi i kanalizacje. Początkowo były koła wodne , maszyny parowe , potem do napędu pomp używano silniki elektryczne . Są systemy ciśnieniowe przepływu wody . Najczęstszym czynnikiem wywołującym przepływ wody jest energia grawitacyjna . Często stosowana jest też energia mechaniczna (obecnie jest jej przewaga ) rys.
Bilans zapotrzebowania na wodę - Następujące cele zapotrzebowania na wodę.
1*. Na cele bytowo - gospodarcze mieszkańców . Większość tego zapotrzebowania zależna jest od standardu zaopatrzenia w przybory sanitarne (armatura czerpalna ) . Perlater (sitka ) powodują oszczędność wody . Czym lepsza armatura , tym mniej wody się zużywa . Obecnie 100L /osobę , w 60 - tych 180L / osobę. W ostatnich latach obserwuje się mniejsze zapotrzebowanie na wodę .
2*. Cele bytowo gospodarcze - pracowników w miejscach pracy , w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych . Dla prac biurowych są tylko zlewy , pisuary . Dla prac budowlanych wchodzą urządzenia kąpielowe . W latach 60 - tych 80L / osobę . ( kopalniach więcej ) .
3*. Zapotrzebowanie wody na cele publiczne , zakładów użyteczności publicznej . To zależne od wielkości miejscowości .
4*. Cele ogólno - komunalne , pozostałe cele -polewanie ogródka , zachowanie czystości ulic , zużycie wody - fontanny itp.
5*. Zapotrzebowanie wody dla zwierząt gospodarczych .
6*. Zapotrzebowanie wody dla komunikacji , dotyczy to ciągów komunikacyjnych , oraz mycia pojazdów autobusowych i tramwajowych .
7*. Zapotrzebowanie wody dla zieleni miejskiej .
8*. Zapotrzebowanie wody dla przemysłu i zaplecza budownictwa .
9*. Zapotrzebowanie wody na cele przeciw pożarowe .
10*. Potrzeby własne wodociągu i składy sieci wodociągowej .
Zapotrzebowanie wody na wsi (głównie na potrzeby hodowlane), zwierząt hodowlanych, mycia pojazdów rolnych .
Zapotrzebowanie na wodę :

(…)

… ; Jd = 0,74 .
Parametry obliczeniowe
φ -kąt tarcia wewnętrznego gruntu c- kohezja T- tarcie N - siła T = f * N Τ = f * δ Τ =tg φ*δ+c
Przygotowanie reagentów
Odbywa się w specjalnych ciągach technologicznych (zbiornik magazynujący, doprowadzenie wody, pompa, roztwór, zbiornik roztworowy z mieszadłem, pompa dawkująca).
Reagenty:
-krzemionka aktywna (stosowana jako flokulant) ,
-mleko wapienne,
-węgiel…
… danego obszaru zasilania .
tranzytowe łączą poszczególne rejony miasta . Służy do przesyłania wody pomiędzy układami zasilania lub do nich .
przewody rozdzielcze wypełniają przestrzeń między przewodami magistralnymi .
Przewody magistralne są budowane pierścieniowo dla obszaru miejskiego , tworzą układy zamknięte , pierścieniowe . Dlatego też duża niezawodność dostawy wody .
rozbiór odcinkowy otrzymujemy…
… stosować żadnych urządzeń zamykających. Najbardziej awaryjne miejsca w wodociągu to zasuwy, a następnie połączenia. Nie można zasuw zamykać do końca (może spowodować zablokowanie i zniszczenie zasuwy).
Przy połączeniu kilku pomp w sieci wodociągowej muszą one mieć różne charakterystyki, aby zapewnić stałe, żądane ciśnienie. Aby zapewnić określone ciśnienie stosujemy zbiorniki retencyjne-niewielkiej pojemności- przy pompach.
Materiały na sieci wodociągowe
Rurociągi z reguły są o przekroju kołowym wykonane z żeliwa, stali, (dawniej azbestowo-cementowe), tworzyw sztucznych : PCV, polietylen. Przewody wodociągowe produkowane są na standardowe ciśnienie nominalne (PN 6,0 ; PN 12,0). Zarówno średnice, grubości ścianek są standaryzowane.
Grubość ścianki rury zależy od ciśnienia nominalnego. Przy rurociągach…
… hydrauliczna pompy polega na ustaleniu różnicy wysokości ssania i tłoczenia pompy.
Całkowita wysokość podnoszenia - różnica między poziomami wody w górnym i dolnym zbiorniku. Na tą wysokość składają się również opory w przewodach i w pompie.
Do pomiaru ciśnienia w króćcu ssawnym i tłocznym służą przyrządy pomiarowe: manometr i wakuometr .
Na przewodach doprowadzających wodę montuje się zawór stopowy i kosz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz