Mieszanie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mieszanie-opracowanie - strona 1 Mieszanie-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

MIESZANIE Jes t procesem podstawowym i powszechnie spotykanym w różnych branżach przemysłu spożywczego. Proces ten może przebiegać samorzutnie, np. dzięki dyfuzji składników układu, bądź też w sposób wymuszony wskutek doprowadzenia z zewnątrz energii, np. za pomocą mieszadeł. Najogólniej, mieszanie polega na wzajemnym przemieszczaniu się różnych cząstek środowi­ska w celu uzyskania lub utrzymania jego jednorodności. W wyniku mieszania następuje intensyfikacja wielu przemian fizykochemicznych, procesów przeno­szenia ciepła i masy. Mieszanie jest stosowane przede wszystkim w celu ujednolicenia składu mieszanin dwu- lub wieloskładnikowych. Składniki poddawane mieszaniu mogą mieć różny stan skupienia. W związku z tym różne rodzaje mieszania można sklasyfikować jako: a) mieszanie w środowisku ciekłym, b) mieszanie ciał sypkich, c) mieszanie ciał plastycznych, d) mieszanie gazów lub par z cieczami. Składniki podlegające mieszaniu mogą występować w różnych ilościach. Najczęściej jeden ze składników występuje w przewadze w stosunku do pozo­stałych i stanowi wtedy fazę ciągłą. Pozostałe składniki, stanowiące fazę rozproszoną, należy tak rozprowadzić w fazie ciągłej, aby uzyskać zamierzony rezultat mieszania. W tym celu konieczne jest wprawienie ich w ruch, aby zmienić położenie cząstek poszczególnych składników. W większości przypadków mieszanie przyspiesza przebieg samoistnych procesów, takich jak np. wyrównanie stężeń lub temperatury. W nielicznych tylko przypadkach proces ten przebiega w kierunku odwrotnym do samoistnego rozwarstwiania się, np. przy tworzeniu emulsji lub zawiesin. URZĄDZENIA DO MIESZANIA . Aparaty, w których następuje mieszanie ze sobą różnych subs (stałych, ciekłych i gazowych) w sposób wymuszony, niezależnie od zachodzących procesów fizykochem, nazywa się mieszalnikami . O budo­wie mieszalnika decyduje nie tylko rodzaj mieszadła, ale również typ zbiornika, dlatego b. ważna jest znajomość parametrów geometr. mieszalnika.. W p. spożywczym mieszalniki dzieli się ze wzgl na rodzaj mie­szanej subst. Mieszanie cieczy odbywa się w mieszalnikach, mieszanie materiałów sypkich w mieszarkach, a ciał plastycznych - w zagniatarkach. Mieszalniki Mieszanie, gdy fazę ciągłą stanowi ciecz, można prowadzić wieloma sposobami, z których najważniejsze to; m. mechaniczne przeprowadza się za pomocą mieszadeł, m. pneumatyczne - przy użyciu energii strumienia gazu lub pary wprowadzanych do cieczy, m. przepływowe - przez wymieszanie strumieniami prze­pływowymi cieczy. Mieszalniki są zbud ze zbiornika i elem mieszającego, zw mieszadłem. W zależności od ciśnienia panującego podczas procesu mieszania

(…)

… z blachy. Przy dużych prędkościach obrotowych mieszadeł tworzy się lej, który może nawet odsłonić całe śmigło. się przy tym zapotrzebowanie mocy, zaczyna się zasysanie powietrza, a efektywność mieszania gwałtownie się . W celu uniknięcia tworzenia się leja, na ściankach zbiornika są mocowane listwy albo wał mieszadła jest umieszczany nie w osi zbiornika, lecz pod pewnym kątem.
W mieszadłach turbinowych…
… oraz wymaganą intensywność mieszania. Na podstawie znajomości tych cech można ustalić parametry techniczne mieszadeł takie jak prędkość obrotowa mieszadła, kształt i wymiary elementu mieszającego, długość wału mieszadła, usytuowanie mieszadła w zbiorniku, moc silnika.
MIESZANIE PNEUMATYCZNE. Proces m. pneumat polega doprowadzeniu do cieczy gazu lub pary przez odpowiednie otwory w mieszalni­ku. Gaz rozdziela…
… materiałów ziarnistych, np. ziarna podczas procesu moczenia przy produkcji słodu.
Najprostszym mieszalnikiem pneumatycznym jest tzw. barboter. Jest to umieszczona w pobliżu dna mieszalnika rura z małymi otworami skierowanymi w dół, w których następuje rozdzielanie gazu na pęcherzyki. Ten system mieszania umożliwia wykorzystanie tlenu powietrza tylko w 10%. Ponadto wadą tego systemu jest znaczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz