Technologia opakowań

note /search

Opakowanie aktywne i inteligentne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia opakowań
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1624

DOBRA JAKOŚĆ PRODUKTU - OPAKOWANIE AKTYWNE I INTELIGENTNE Do ponad 90% produktów rynkowych potrzebne są opakowania. Dotyczy to szczególnie opakowań w branży spożywczej. Dlatego też w ostatnich czasach najbardziej dynamiczny rozwój opakowań przypada właśnie na tę branżę. Generalnie opakowania muszą ...

Filtracja-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia opakowań
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1960

ZASTOSOWANIE W procesie filtracji zawiesina c. stałego w cieczy lub gazie jest podawana na porowatą przegrodę. Cząstki c. stałego zatrzymywane przez przegrodę, a coiecz lub gaz jest odprowadzany jako filtrat (przesącz). Zarówno osad jak i filtrat...

Etykiety produktów spożywczych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia opakowań
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1358

ETYKIETY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych, od czerwca 1994 roku producenci są zobowiazani umieszczać na opakowania...

Fluidyzacja-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia opakowań
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2891

Proces polega na zawieszeniu cząstek c. stałego w płynącym do góry strumieniu płynu. C. stałe jest intensywnie mieszane, przechodzi w stan półzawieszony, c zyli fluidalny i przyjmuje właściwości cieczy. Taki stan za­ pewnia duże rozw inięcie powierzchni kontaktu międzyfazowego, co znacznie ułatwia ...

Inteligentne opakowania

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia opakowań
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1197

INTELIGENTNE OPAKOWANIA Przemysł opakowaniowy w ostatnich czasach rozwija się bardzo intensywnie, a związane jest to głównie z zaawansowaną technologią, która umożliwia badania nowych typów opakowań na całym świecie. W wyniku tego powstają nowe generacje opakowań, które pozwalają utrzymać a nawet p...

Fogging-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia opakowań
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1190

JOGGING Fogging to termin który określa zjawisko kondensacji pary wodnej na powierzchni folii w postaci małych kropel. Zjawisko foggingu następuje w sytuacji kiedy zamkniemy pewną porcję powietrza zawierającego parę wodną i ochłodzimy do temperatury poniżej jej punktu rosy. Punkt rosy jest to tempe...

Mieszanie-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia opakowań
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1743

MIESZANIE Jes t procesem podstawowym i powszechnie spotykanym w różnych branżach przemysłu spożywczego. Proces ten może przebiegać samorzutnie, np. dzięki dyfuzji składników układu, bądź też w sposób wymuszony wskutek doprowadzenia z ze...

Mieszarki dwustożkowe

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia opakowań
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1603

Mieszarki dwustożkowe skład się z 2 stożków ściętych połączonych ze sobą walcem, Oś obrotu mieszarki leży w płaszczyźnie prostopadłej do osi stożka. Materiał znajdujący się w części stożkowej mieszarki zawsze przesypuje się w pobliżu osi stożka,...

Opakowalnictwo-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia opakowań
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1246

Równocześnie z opakowaniami aktywnymi rozwinęły się tzw. opakowania inteligentne , czyli indykatorowe. Ich zadaniem jest informowanie potencjalnego nabywcy o stanie jakościowym zapakowanego produktu. Przydatność do spożycia jest monitorowana na wskaźnikach bazujących na zmianie barwy, która może na...

Poliamid-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia opakowań
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1197

POLIAMID Ważną cechą poliamidu jest jego wysoka chłonność wody do 11 %. Całkowicie wysuszony PA jest kruchy. Wzrost wilgoci zwiększa udarność i elastyczność tworzywa. PA w temperaturze 60 stop...