Mieszarki dwustożkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mieszarki dwustożkowe - strona 1 Mieszarki dwustożkowe - strona 2

Fragment notatki:

Mieszarki dwustożkowe skład się z 2 stożków ściętych połączonych ze sobą walcem, Oś obrotu mieszarki leży w płaszczyźnie prostopadłej do osi stożka. Materiał znajdujący się w części stożkowej mieszarki zawsze przesypuje się w pobliżu osi stożka, co zapewnia ruch cząstek wzdłuż osi obrotu mieszarki. Max ruch cząstek występuje w osi stożka, natomiast materiał znajdujący się na krańcach podstawy stożka i w pobliżu osi obrotu jest mniej mieszany. W związku z tym mieszarki dwustożkowe są stos do mieszania składników sypkich niespoistych o zbliżonej wielkości ziaren. Mieszarki typu Zig-Zag są wyposażone w zbiornik składający części w kształcie walca i części, których kształt jest wielokrotnością litery V. Dzieki złożonemu ruchowi cząstek ciała sypkiego w krótkim czasie, nie przekraczającym zazwyczaj 3 min, uzyskuje się dużą jednorodność mieszaniny. Mieszarki tego typu są przystosowane do pracy w sposób ciągły. 2. MIESZARKI PNEUMATYCZNE . Działają na zasadzie mieszania materiałów sypkich w strumieniu powietrza. Są stosowane do mieszania dużych ilości materiałów, homogenizacji i aglomeracji proszków. W m. pneum mieszanie odbywa się za pomocą gazu (sprężonego powietrza) wstrzykiwanego przez dyszę mieszającą. Gaz jest wstrzykiwany co pewien czas, tworząc główne strumienie mieszające. Prędkość wylotu gazu z dyszy wynosi 200 - 400 m/s. W wyniku bardzo dużej en kin, gaz unosi mieszany materiał i wprowadza go w r wirowy dookoła ścian zbiornika. Bezpośr nad dyszą tworzy się strefa obniżonego ciśn powodująca ruch cząstek ciała sypkiego w dół. W ten sposób jest zapewniona właściwa cyrkulacja mieszaniny. Po krótkim czasie mieszania, ok. 15-60 s, uzyskuje się wysoki stopień jednorodności mieszaniny. Jeśli jest to niezbędne, stosowane są gazy inertne. Znaczna część energii gazu je st prze­znaczona na mieszanie. Zużycie aparatury w związku z brakiem części rucho­mych jest nieznaczne. Mieszarki tego typu znalazły zastosowanie do mieszania dużych ilości mąki, skrobi, przypraw, herbaty itp. MOC MIESZANIA Wywołanie ruchu cieczy w miesza lniku i podtrzymanie tego ruchu wymaga doprowadzenia odpow ilości enrgii do ukł podlegającego mieszaniu. Zapotrzeb mocy przy ustalonej pracy mieszadła wynika tylko z konieczności podtrzymania ruchu cieczy i jest nazywane mocą mieszania. Moc mieszania można określić drogą analizy wymiarowej fcji ogólnej, zawierającej zmienne wpływające na przebieg procesu mieszania. Na podst przeprowadzonych badań i analizy procesu mieszania ustalono, że na moc mieszania wpływają: * param fizy ukł : p- gęstość, kg/m ; \x - lepkość, Pa*s, * param kinet i dynam ukł : n - prędk obrotowa mieszadła l/s; g-przysp ziemskie, m/s 2 , * param geometr ukł

(…)

… do mieszania jest sposób oceny intensywności (efektywności) mieszania.
Intensywność mieszania zależy od liczby obrotów mieszadła, prędkości obwodowej końca łopatek mieszadła, liczby Reynoldsa dla procesu mieszania oraz mocy mieszania liczonej na jednostkę objętości cieczy mieszanej. Często w celu oceny intensywności mieszania jest niezbędne określenie jednorodności układu.
Jednorodność mieszanego układu…
… niezbędne do wytworzenie emulsji, średnicę kropel oraz powierzchnię międzyfazową. Metoda określania poboru mocy niezbędnej do mieszania cieczy nieniutonowskiej opiera się na wyznaczonej empirycznie lepkości pozornej cieczy badanej.
Rys. 10.2. Mieszadła śmigłowe: a) rozwiązanie standardowe, b) rozwiązanie zastępcze, c) śmigło z otworkami, d) śmigło z krawędziami ząbkowanymi
Mieszadła turbinowe a) turbinowo -łapowe. b) turbinowo-łopatkowe otwarte, c) turhinowo-łopatkowe zamknięte d)turbinowe talerzowe
Mieszadło ramowe o ruchu planetarnym; 1- napęd mieszadła. 2- nieruchome koło zębate. 3- ruchome koło zębate, 4 - miesza­ dło ramowe, 5 - ramię prowadnicy
Mieszalnik przepływowy do mieszania melasy z wodą 1- wlot melasy, 2- wlot wody 3- przegrody 4-zbiorniki 5- wylot mieszaniny Mieszarka pneumatyczna; 1…
…, kształt zbiornika, kształt i wymiary łopatek mieszadła, uwzgl się przy określaniu mocy mieszania w mieszalnikach niestandardowych o różnych param geometr przez wprowadzenie odpowiedniego współ.
Dla mieszalników niestandardowych N= f (μ, ρ, n, g, d, D)
Stosując analizę wymiarową N/(μn3d5) = f ( ρnd2/μ ; n2d/g; X )
Po wprowadzeniu oznaczeń liczb kryterialnych
EuM = C1ReMAFrMBX
ReM- zmodyf l. Re dla procesu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz