Instalacja odzysku wody ze ścieków miejskich-projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instalacja odzysku wody ze ścieków miejskich-projekt - strona 1 Instalacja odzysku wody ze ścieków miejskich-projekt - strona 2 Instalacja odzysku wody ze ścieków miejskich-projekt - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEMY ODNOWY WODY
PROJEKT TECHNOLOGICZNY
Instalacja odzysku wody ze ścieków miejskich
Spis treści
CZĘŚĆ OPISOWA
Przedmiot opracowania...........................................................................................................................3
Cel i zakres opracowania.........................................................................................................................3 Podstawa opracowania...............................................................................................................................3
Dane wyjściowe......................................................................................................................................3 Opis instalacji - koncepcja rozmieszczenia przestrzennego..................................................................4
Obliczenia...............................................................................................................................................4
6.1. Wymiarowanie.......................................................................................................................................4
6.2. Obliczenia hydrauliczne........................................................................................................................13
Specyfikacja urządzeń i rurociągów......................................................................................................14
Kontrola procesu...................................................................................................................................15
CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Załączniki
Rys.1 Plan sytuacyjny
Rys.2 Wykres linii ciśnień w układzie transportu Rys.3 Wieża desorpcyjna


(…)

… min)
Przyjęto następujące wymiary komory:
- długość L = 9,0m
- szerokość B =8,0m
- wysokość H = 5,0m
Filtr pośpieszny
Założenia do obliczeń:
- natężenie przepływu ~ Charakterystyka filtru
- wysokość złoża H =1,2 m
- prędkość filtracji przy normalnym obciążeniu filtrów - VF = 10 m/h - prędkość filtracji przy pracy z obciążeniem VFP < 12m/h - liczba płukań w ciągu doby n = 2
- czas wyłączenia filtru…
…+ + 3PO43- + OH - → Ca 5(PO4)3(OH)
Mg2+ + 2OH - → Mg(OH)2 Ca2+ +CO32 - → CaCO3 Masa powstałego fosforanu wapniowego.
- ilość usuwanego fosforu PUS =1 - 0,05= 0,95 mgP/l
- stężenie molowe PUS - stężenie molowe powstałego fosforanu wapniowego - stężenie masowe powstałego fosforanu wapniowego
Masa powstającego wodorotlenku magnezowego Mg(OH)2 - masa cząsteczkowa - Liczba moli usuwanego magnezu
- masa…
…, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
L. Kowal, „Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów.” ; QWPW, Wrocław 1997 r.
Poradnik „Uzdatnianie wody”, WABAG
L. Kowal, J. Maćkiewicz, M. Świderska - Bróż „Podstawy projektowe systemów oczyszczania wód” , OWPW, Wrocław 1998 r. 4. Dane wyjściowe
- Ilość wody w układzie obiegowym - 10000 m3/h
- Wymagane parametry uzdatnionej wody…
…)
- straty wody powstałe w wyniku przecieków (nieszczelności w urządzeniach, założono 2,5%), a także spowodowane kierowaniem wody na inne cele (przyjęto ilość wody pobieranej na inne cele - 225 m3/h)
- straty wody w urządzeniach chłodzących spowodowane unoszeniem przez wiatr kropel wody (przyjęto 1,5%)
- ilość wody usuwana w obiegu w celu odmulenia
- twardość wody dodatkowej - - twardość wody obiegowej…

- natężenie przepływu wody - obciążenie hydrauliczne powierzchni osadnika qF ≤ 3m/h ~ 3m/h
Założono dwa jednocześnie pracujące osadniki o przepływie pionowym
Sumaryczna objętość części przepływowej osadnika Określona jest wzorem:
V1 = Q1 * T = 701,5 * 2 = 1403 m3
Sumaryczna powierzchnia części sedymentacyjnej osadnika Wymiarowanie osadnika
- wysokość części przepływowej osadnika - sumaryczna powierzchnia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz