Systemy oczyszczania wody

note /search

Analiza wody powierzchniowej-ćwiczenie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy oczyszczania wody
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1855

ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z OCZYSZCZANIA WODY: ANALIZA WODY POWIERZCHNIOWEJ NR 2 Prowadzący: Wykonała: WODA POWIERZCHNIOWA 1. DANE WYJŚCIOWE Analiza wody nr 2 Pochodzenie próby: woda powierzchniowa. Przeznaczenie wody: zaopatrzenie miasta. Temp. wody : 0-20 oC Mętność: 15 g/m3 Barwa : 35 gPt/m3 ...

Oczyszczanie wody podziemnej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy oczyszczania wody
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2058

Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej Ćwiczenie projektowe z oczyszczania wody podziemnej Prowadząca: Wykonał: 1. Charakterystyka oczyszczanej wody Oczyszczana woda ma przekroczone dopuszczalne wartości stężenia żelaza (3,7 gFe/m3) oraz manganu (0,30 gMn/m3), więc mu...

Ujęcie wody podziemnej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy oczyszczania wody
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1442

INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA WROCŁAW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PROJEKT Z OCZYSZCZANIA WODY UJECIE WODY PODZIEMNEJ Prowadzący : Wykonała: OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE Przyjęto następujący układ oczyszczania wody podziemnej: napowietrzanie filtracja

Zakład oczyszczania wody-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy oczyszczania wody
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 2618

Politechnika Wrocławska Wrocław Wydział Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska Zakład Oczyszczania Wody SPIS TREŚCI 1. DANE PROJEKTU 3 1.1 ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY SUROWEJ 3 1.2 UKŁAD TECHNOLOGICZNY 3 2. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE 2.1 OBLICZANIE ZASADOWOŚCI M 3 2.1.1 PARAMETRY WODY 4 ...

Badanie fizyczne wody - właściwości -opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy oczyszczania wody
Pobrań: 98
Wyświetleń: 903

BADANIE FIZYCZNE WODY Oznaczanie temperatury (PN-77/C-04584). Temperatura wód naturalnych może wahać się od 273 K do temperatury wrzenia. Z tego punktu widzenia są one dzielone na 6 klas od bardzo zimnej (273-7K) do wrzącej (373K). Temperatura wód powierzchniowych, zaskórnych i infiltracyjnych, w ...

Twardość wody-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy oczyszczania wody
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1428

TWARDOŚĆ WODY (PN-71/C-04554) Jest to właściwość wody polegająca na zużywaniu pewnych ilości mydła bez wytworzenia piany. Wynika to z obecności w wodzie jonów Ca, Mg, Mn, Al, Zn, które tworzą z mydłem dodawanym do wody nierozpuszczalne sole....

Instalacja odzysku wody ze ścieków miejskich-projekt

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy oczyszczania wody
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1113

SYSTEMY ODNOWY WODY PROJEKT TECHNOLOGICZNY Instalacja odzysku wody ze ścieków miejskich Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA Przedmiot opracowania3 Cel i zakres opracowania3 Podstawa opracowania3 Dane wyjściowe3 Opis instalacji - koncepcja rozmieszczenia przestrzennego4 Obliczenia4 6.1. Wymiarowanie4 ...

Korozja metali-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy oczyszczania wody
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1827

Korozja metali a)elektrochemiczna(galwaniczna)wywołana przez kontakn dwóch metali lub stopów o różnych potencjałach, powodujących wytworzenie ogniwa galwanicznego(różnica potenc,...