Oczyszczanie wody podziemnej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2016
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oczyszczanie wody podziemnej-opracowanie - strona 1 Oczyszczanie wody podziemnej-opracowanie - strona 2 Oczyszczanie wody podziemnej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
Politechniki Wrocławskiej
Ćwiczenie projektowe z oczyszczania wody
podziemnej
Prowadząca: Wykonał:
1. Charakterystyka oczyszczanej wody
Oczyszczana woda ma przekroczone dopuszczalne wartości stężenia żelaza (3,7 gFe/m3) oraz manganu (0,30 gMn/m3), więc musi być poddana uzdatnianiu przed wprowadzeniem jej do sieci wodociągowej. Woda będzie oczyszczana w procesie technologicznym składającym się z napowietrzania za pomocą dysz amsterdamskich, filtracji ciśnieniowej na złożu piaskowym wpracowanym oraz dezynfekcji.
2. Wyznaczanie dawki chloru
Potrzebną dawkę chloru obliczam ze wzoru:
D = (3-5) cN cN - stężenie azotu amonowego w wodzie; cN = 0,45 gN/m3 gCl2/m3 3. Magazynowanie chloru
Chlor będzie magazynowany w butlach ważących po 45 kg.
Maksymalne dobowe zużycie chloru:
Qdmax = 12000 m3/d
Dmax = 0,00225 gCl2/m3 f = 1,15
kg/d
Zapas na 30 dni:
Powierzchnia magazynu: Fmag = F1 + F2 W ciągu 30 dni potrzeba około 21 butli (d = 0,5 m)
- na butle z chlorem
- na puste butle
Fmag = F1 + F2 = 10,5 + 10,5 = 21 m2 ≈ 25 m2 Chlorownia:
Godzinowe zużycie chloru: gCl2/h
Przyjęto 2 chlorownice typu C-32 pracujące naprzemiennie.
4. Urządzenia do usuwania CO2agr
Biorąc pod uwagę zasadowość ogólną wody, wynoszącą 4,32 val/m3, przyjęto napowietrzanie otwarte za pomocą dysz amsterdamskich.
Wymagana powierzchnia hali napowietrzania:
Q = 12000 m3/d = 500 m3/h
1) Zakładana wydajność 1 dyszy q = 6 m3/h i rozstaw dysz co 1m, to obciążenie powierzchni wyniesie Oh = 6 m3/(m2h).
2) Zakładana wysokość rozbryzgu wynosi 3,0 m.
Przyjęto halę o powierzchni 90 m

(…)

… - powietrzne. W filtrach zastosowano drenaż wysokooporowy rurowy.
Drenaż wysokooporowy wodny
Przyjęto intensywność płukania Ip = 25 m3/(m2h)
Natężenie przepływu wody płuczącej: Średnica rurociągu głównego drenażu (zał. v = 1,7 m/s):
Przyjęto dnom = 200 mm; vrz = 1,46 m/s; i = 14 ‰
Przyjęto rozstaw lateral b = 0,20 m
Liczba lateral n = D/b = 3,0/0,20 = 15
Odległość laterali od ściany filtru: x = 0,04 m
Długość…
…:
Dla przyjętego stopnia równomierności rozdziału wody = 95 % - ξ = 12
Drenaż powietrzny
Przyjęto intensywność płukania powietrzem: Ip = 72 m3/(m2h)
Natężenie przepływu powqietrza: Średnica rurociągu głównego drenażu (zał. v = 10 m/s):
Przyjęto dnom = 150 mm; vrz = 7,98 m/s
Przyjęto rozstaw lateral b = 0,20 m
Liczba lateral: Odległość laterali od ściany filtru: x = 0,04 m
Długość laterali najdłuższej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz