Ujęcie wody podziemnej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ujęcie wody podziemnej-opracowanie - strona 1 Ujęcie wody podziemnej-opracowanie - strona 2 Ujęcie wody podziemnej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA WROCŁAW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PROJEKT Z OCZYSZCZANIA WODY
UJECIE WODY PODZIEMNEJ
Prowadzący : Wykonała:
OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE
Przyjęto następujący układ oczyszczania wody podziemnej:
napowietrzanie filtracja
dezynfekcja
1. Napowietrzanie otwarte - dysze amsterdamskie.
1.1 Określenie ilości Tww=Two-Twn=15,2-6,0=9,2º
zasM = 2. Obliczanie urządzeń do odkwaszania wody.
Ciśnienie w rurociągu wynosi: 9 mH2O
Obciążenie dyszy: q=5m3/s
Rozstaw dysz co 1 m
Obciążenie powierzchni: Oh= 5m3/(m2*h)
Wysokość rozbryzgu wynosi: 3m
Powierzchnia:
F = ,m2 F = m2 Przyjęto powierzchnię dysz F = 88 m2 Przyjęto halę dysz o wymiarach 8,0m x 11,0m.
Liczba dysz n = 88
Zbiornik Objętość :
V = Q*t , m3 t-czas przetrzymania wody w zbiorniku , t=20 min
V = 437,5*0,33 = 144,37 m3 Przyjęto V=145m3 Głębokość zbiornika:
H = , m
H = Przyjęto głębokość zbiornika 2,0 m.
3. Filtry ciśnieniowe jednowarstwowe.
d0 = 0,75m
WR= 1,5
Oh= 8,5 m3/(m2*h)
Powierzchnia filtrów:
F= , m2 F= , m2 Przyjęto średnicę filtrów D=3,0 m.
Powierzchnia jednego filtra:

(…)

….
Prędkość filtracji , gdy jeden filtr jest wyłączony z eksploatacji:
V= ; m/h Q - Wydajność ZOW: Q = 10500m3/d = 437,5m3/h
k-liczba filtrów działających
F1-pow.jednego filtra,m2 V= = 8,84 m/h < 10 m/h Przyjęto płukanie wodno-powietrzne.W filtrze zastosowano drenaż wysokooporowy rurowy.
4. Drenaż wysokooporowy wodny.
Przyjęto intensywność płukania wodą 25,0 m3/(m2*h).
Natężenie przepływu wody płuczącej:
Qp…
…. Lmax = = 1,36 m Powierzchnia filtru przypadająca na najdłuższa lateralę:
f1 = b*Lmax ; m2 f1 = 0,165*1,36 = 0,224 m2 Natężenie przepływu wody w laterali najdłuższej:
q1 = ; m3/s
q1 = = 0,00158 m3/s
d = = 0,037m
Jako boczne laterale przyjęto rurociągi o d =40mm gdzie prędkość przepływu wynosi V=1,5m/s, a spadek i = 1,4%o Dla przyjętej ilości lateral n=18sztuk oraz ich rozstawu co 0,165 m, odległość pierwszej i ostatniej laterali od wewnętrznej ściany zbiornika filtracyjnego(wzdłuż średnicy), wynosi h = 0,08m. Długość cięciwy C obliczono:
C=2 C=2 Długość laterali najkrótszej :
Lmin = , m
Lmin = m
Powierzchnia filtru przypadająca na najkrótszą lateralę :
f2 = ; m2 f2 = m2 Natężenie przepływu wody w najkrótszej laterali :
q2 = ; m3/s
q2 = m3/s
W rurociągu o średnicy d=40 mm prędkość przepływu V=0,26 m/s…
… powietrzem Qp=72m3/m2*h
Natężenie przepływu powietrza przez jeden filtr :
Qp*F1= 72*7,07 = 509,04 m3/h
q= 0,141 m3/s
Przyjęto średnicę rurociągu d=150mm, w którym jednostkowe straty ciśnienia wynoszą 0,3mm/m.
Przyjęto 18 sztuk lateral bocznych o rozstawie 0,165 m. Długości laterali najdłuższej i najkrótszej sa takie same, jak w drenażu wodnym.
Natężenie przepływu powietrza w laterali najdłuższej :
q 1pow…
…= 25*7,07 = 176,75 m3/h = 0,05m3/s
d = ,m V-prędkość przepływu,
przyjęto V=1,4m/s
d = =0,213 m
Dla qp=0,05m3/s przyjęto rurociąg główny drenażu o średnicy d = 200mm,w którym prędkość przepływu wynosi 1,4m/s, spadek hydrauliczny i=18%o.
Przyjęto rozstaw lateral b=0,165m.
Liczba lateral:
n= = =18 sztuk
Długość laterali najdłuższej :
Lmax = ; m
gdzie :
X- odległość laterali od ściany filtru wynosi 0,04 m…
… i jedna w rezerwie). Na każdą potrzeba 2m2 powierzchni, czyli pod chlorownice potrzeba 6m2. Powierzchnia magazynu Fmag :
Fmag=F1+F2 F1=0,5m*11 = 5,5 m2 - na butle z chlorem F2=0,5m*11 = 5,5 m2 - na puste butle
Przyjęto powierzchnię magazynu Fmag= 11 m2.
Przedsionek - 5 m2 Pomieszczenie unieszkodliwiania chloru - 10 m2 Cała powierzchnia chlorowni wynosi - 26 m2.
10. Odstojniki i laguny.
O ilości osadów decyduje masa usuniętego z wody wodorotlenku żelaza(III) oraz manganu(IV). Stężenie związków pozostałych w wodzie czystej wynosi 0,2 gFe/m3 , a manganu 0,05 gMn/m3. Dobowa ilość suchej masy osadów powstałych z wodorotlenków :
GX = GX - dobowa ilość osadów wytrąconych;
- gęstość wytrąconych wodorotlenków żelaza lub manganu;
- gęstość wody;
CX0- początkowe stężenie żelaza lub manganu;
CXK- końcowe stężenie żalaza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz