Analiza wody powierzchniowej-ćwiczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza wody powierzchniowej-ćwiczenie - strona 1 Analiza wody powierzchniowej-ćwiczenie - strona 2 Analiza wody powierzchniowej-ćwiczenie - strona 3

Fragment notatki:

ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z OCZYSZCZANIA WODY:
ANALIZA WODY POWIERZCHNIOWEJ NR 2
Prowadzący: Wykonała:
WODA POWIERZCHNIOWA
1. DANE WYJŚCIOWE
Analiza wody nr 2
Pochodzenie próby: woda powierzchniowa.
Przeznaczenie wody: zaopatrzenie miasta.
Temp. wody : 0-20 oC
Mętność: 15 g/m3 Barwa : 35 gPt/m3 Zapach: z1R
pH: 6,8
Twardość ogólna : 15,9 otw
Twardość niewęglanowa : 6,1 otw
Żelazo ogólne : 0,2 gFe/m3 Mangan : 0,05 gMn/m3 Azot amonowy : 0,8 gN/m3 Azot azotynowy : 0,002 gN/m3 Azot azotanowy : 1,2 gN/m3 Utlenialność : 7,2 g02 / m3 Ciała rozp. mineralne: 275 g/m3 Ciała rozpuszczone : 245 g/m3 Zawiesiny ogólne: 10 g/m3 Siarczany: 90 gS042-/m3 Q= 6300 m3/d
d10 = 0,4·10-3 m
WR=1,45
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY.
Woda surowa Woda oczyszczona
1 2 3 4 gdzie:
komora szybkiego mieszania (KOAGULACJA);
2) osadnik o przepływie pionowym z komorą reakcji (SEDYMENTACJA);
filtr grawitacyjny ze złożem piaskowym (piasek +węgiel aktywny) (FILTRACJA);
DEZYNFEKCJA CHLOREM (Cl2)
3. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE.
W zależności od jakości i rodzaju oczyszczanej wody stosuje się różne chemikalia. W zakładach oczyszczania wody powierzchniowej do najczęściej stosowanych chemikaliów należą koagulanty, substancje wspomagające koagulację, wapno oraz substancje używane do dezynfekcji.


(…)

… agresywnego dwutlenku węgla =0,9g CO2a/m3 jest <2,0g/m3, dlatego związanie 47g CO2a/m3 usunie korozyjny charakter wody.
Zużycie wapna.
Wapno jest zużywane w ilości DCaO = 29,90 g CaO/m3 D⋅Q = 29,9 g CaO/m3 ⋅ 6300 m3/d = 188370 g/d = 188,37 kg/d
Wapno może być dawkowane do wody w postaci wody wapiennej lub w postaci mleka wapiennego, czyli zawiesiny wapna w wodzie najczęściej o 5% stężeniu wagowym…
… 1,0 x 1,0 [m].
5.2. Obliczanie objętości zbiornika wody wapiennej.
Przyjęto dwa zbiorniki do roztwarzania wody wapiennej o stężeniu 5%.
Wymagana całkowita objętość zbiorników:
gdzie:
a - dawka chemikaliów (wapno 29,9 g/m3 )
n = 2
b = 5%
Przyjęto objętość zbiornika mleka wapiennego V = 2,0 m3 o wymiarach:
H= 1,3m; D= 1,4m.
5.3. Obliczenie sytnika dla wody wapiennej.
Objętość sytnika wody wapiennej…
… pospieszny grawitacyjny ze złożem piaskowo-węglowym
Zastosowano filtry ze złożem piasek - antracyt
d10= 0,4⋅10-3m piasku
WR=1,45 piasku
Powierzchnia filtrów grawitacyjnych
, m2 gdzie Qh=5÷7,5m3/m2h.
Przyjęto Qh=6,5m3/m2⋅h
Ekonomiczna liczba filtrów
Powierzchnia jednego filtra , zakładam 14 m2 Przyjęto 3 filtry, każdy o wymiarach 2m x 7m
Frzecz= 2⋅7⋅3= 42m2 Przyjęto wysokość złoża piaskowego: Hp=0,7m…
…= 7. GOSPODARKA ŚCIEKOWO - OSADOWA.
7.1. Odstojniki.
- Ilość popłuczyn
gdzie:
Vpł - objętość popłuczyn, m3,
q- intensywność płukania, q = 5,75 dm3/m2s = 0,00575 m3/m2s, npł -liczba płukań w dobie, npł =1,
ΣF- powierzchnia wszystkich filtrów, ΣF=42m2,
tpł - czas płukania, tpł = 900 s.
- Procentowy udział wody do płukania w produkcji zakładu
- Objętość odstojnika
V = Vpł + Vos = 220 + 3,14 = 223,14m3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz