Zakład oczyszczania wody-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakład oczyszczania wody-opracowanie - strona 1 Zakład oczyszczania wody-opracowanie - strona 2 Zakład oczyszczania wody-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Wrocław Wydział Inżynierii Środowiska
Inżynieria Środowiska
Zakład Oczyszczania Wody
SPIS TREŚCI
1. DANE PROJEKTU 3
1.1 ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY SUROWEJ 3
1.2 UKŁAD TECHNOLOGICZNY 3
2. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE
2.1 OBLICZANIE ZASADOWOŚCI M 3
2.1.1 PARAMETRY WODY 4
2.2 USTALENIE DAWKI KOAGULANTU 4
2.3 KOREKTA PH - DAWKA WAPNA 5
2.3.1 PARAMETRY WODY SUROWEJ 5
2.3.2 PARAMETRY WODY SUROWEJ PO KOAGULACJI 5
2.4 DEZYNFEKCJA - CHLOR 6
3. MAGAZYNOWANIE REAGENTÓW 6
3.1.MAKSYMALNE DOBOWE ZUŻYCIE REAGENTÓW 6
3.2 NIEZBĘDNY ZAPAS REAGENTÓW 7
4. OBLICZENIA URZĄDZEŃ
4.1 URZĄDZENIA DO ROZTWARZANIA I DAWKOWANIA REAGENTÓW 8
4.2 ZBIORNIKI DO PRZYGOTOWANIA MLEKA WAPIENNEGO 9
4.3 KOMORA SZYBKIEGO MIESZANIA Z MIESZADŁEM MECHANICZNYM 9
4.4 KOMORA WOLNEGO MIESZANIA Z MECHANICZNYMI MIESZADŁAMI ŁOPAKOWYMI 12
4.5 OSADNIK O PRZEPŁYWIE POZIOMYM 12
4.6 FILTRY POSPIESZNE GRAWITACYJNE 15
4.7 DOBÓR UZIARNIENIA 18
5. ZBIORNIKI WODY CZYSTEJ
5.1 CAŁKOWITA OBJĘTOŚĆ ZBIORNIKA MAGAZYNUJĄCEGO CZYSTĄ WODĘ 24
5.2 OBJĘTOŚĆ POJEDYNCZEGOZBIORNIKA 24
5.3 POWIERZCHNIA POJEDYNCZEGO ZBIORNIKA 25
5.4 ŚREDNICA POJEDYNCZEGO ZBIORNIKA 25
5.5 RZECZYWISTA POWIERZCHNIA ZBIORNIKA 25
5.6 RZECZYWISTA V ZBIORNIKA 25
6. GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA 26
6.1 ILOŚĆ POPŁUCZYN 26
7. DOBÓR RUROCIĄGÓW 28
7.1 DOPŁYW DO ZUW 28
7.2 DOPŁYW DO SZYBKIEGO MIESZACZA 28
7.3 DOPŁYW NA FILTRY 28
7.4 DOPŁYW WODY PŁUCZĄCEJ DO FILTRA 31
7.5 ODPŁYW POPŁUCZYN DO RUROCIĄGU 32
8.OPIS TECHNICZNY 33
1. DANE PROJEKTU
Pochodzenie wody : woda powierzchniowa
Przeznaczenie wody : woda do spożycia
Wydajność zakładu oczyszczania wody : 22 600 m3/d
ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY SUROWEJ
Ujmowana woda to woda powierzchniowa mająca zwiększoną mętność, barwę i utlenialność. Pozostałe wskaźniki nie przekraczają dopuszczalnych norm.


(…)

….
Współczynnik oporu λ wyznacza się na podstawie wzoru:
Re - liczba Reynoldsa wyznaczana ze wzoru
gdzie: v - prędkość filtracji, d - średnica ziarna,
υ - lepkość kinematyczna wody, υ = 1,31ּ10-6 m2/s
Tabela 1. Straty ciśnienia w warstwie piasku.
 
 
 
 
 
 
m
-
m-1
-
-
m-1
 
0,00052
0,05
96,15
0,79
33,94
3263,24
 
0,0006
0,05
83,33
0,92
29,67
2472,87
 
0,0008
0,2
250,00
1,22
22,70
5676,14
 
0,00105
0,3
285,71…
… CO2 / m3],
CO2 agresywny' = -6 [g CO2 / m3] < 2 [g CO2 / m3].
Przyjęto dawkę D CaO = 16 [g CaO / m3]
2.4 Dezynfekcja - Chlor Potrzebna dawka chloru:
gCl2/m3
3. MAGAZYNOWANIE REAGENTÓW
3.1 Maksymalne dobowe zużycie reagentów
(kg,d)
Qdmax- maksymalna dobowa wydajność stacji uzdatniania wody, m3/d
Dmax- maksymalna dawka reagenta w postaci czystej i ewentualnie bezwodnej, ustalona na podstawie badań…
… powyższe wartości, odczytano q1=9.2 dm3/sm2 Zatem intensywność płukania wynosi:
=0,0092 m3/s·m2
Popłuczyny
Natężenie przepływu popłuczyn:
Prędkość wody w korycie:
Przyjęto szerokość koryta popłuczyn 0,5 m
Odległość dna kanału zbiorczego:
gdzie: q- natężenie przepływu popłuczyn w kanale, q=0,177 m3/s
B- szerokość kanału, B=0,5m
g - przyspieszenie ziemskie , g = 9,81m/s2 Przyjęto L=0,4 m
Obliczenie drenażu…
… w rurociągu.
Założono, że Dobrano rurociąg: DN 350
8. Opis techniczny
Zaprojektowana stacja uzdatniania wody zapewnia dobową wydajność Q = 22600 m3/d. Woda pobierana jest z ujęcia z rzeki skąd grawitacyjnie dopływa do zbiornika wody surowej, z którego z kolei pompownia pierwszego stopnia pompuje ją na kolejne urządzenia.
Pierwszym urządzeniem w ciągu technologicznym oczyszczania wody jest komora szybkiego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz