Odpadów powstające w procesach oczyszczania ścieków komunalnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpadów powstające w procesach oczyszczania ścieków komunalnych-opracowanie - strona 1 Odpadów powstające w procesach oczyszczania ścieków komunalnych-opracowanie - strona 2 Odpadów powstające w procesach oczyszczania ścieków komunalnych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Jakie rodzaje odpadów powstają w procesach oczyszczania ścieków komunalnych oraz jakimi sposobami są przerabiane i unieszkodliwiane? Z uwagi na rodzaj oczyszczanych ścieków wyodrębnia się osady z oczyszczalni
ścieków komunalnych, a także przemysłowych.
Osady ściekowe są produktem oczyszczania ścieków i powstają na skutek szeregu procesów fizycznych, fizyczno- chemicznych i biologicznych zachodzących w oczyszczalni ścieków. W procesie
sedymentacji w osadnikach wstępnych otrzymuje się osad wstępny. Osad wtórny
wydzielany jest w osadnikach wtórnych. Z reguły są to osady wytworzone w procesach
biologicznego oczyszczania ścieków. Osady te zawraca się do obiegu oczyszczania
ścieków jako osady recyrkulowane lub usuwa z obiegu do dalszej przeróbki jako osady
nadmierne. Przy stosowaniu koagulacji lub neutralizacji ścieków z użyciem związków
chemicznych powstają osady chemiczne. W wyniku zmieszania osadów wstępnego i
wtórnego otrzymuje się mieszaninę tych osadów.
Wymienione osady wstępne, wtórne, chemiczne czy mieszane są osadami
surowymi. Natomiast osady po kolejnych stopniach przeróbki zalicza się do
następujących grup: osady zagęszczone . po procesie zagęszczania,
osady stabilizowane w procesach beztlenowych (przefermentowane),
osady ustabilizowane w procesach tlenowych,
osady odwodnione - po operacjach odwadniania,
osady zhigienizowane . po pasteryzacji, wapnowaniu lub suszeniu.
PRZERÓBKA OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Osady ściekowe powstające w oczyszczalni muszą być przetworzone na nieszkodliwe produkty końcowe i usunięte z terenu oczyszczalni.
Surowe osady wydzielone w oczyszczalni (OW i ON) są niebezpieczne sanitarnie, ponieważ zawierają pasożyty, bakterie chorobotwórcze i wirusy. Osady te posiadają zdolność do zagniwania tj.
rozkładu beztlenowego związków organicznych, co wiąże się z wydzielaniem bardzo przykrych i uciążliwych zapachów. Osady surowe
wymagają stabilizacji składu chemicznego (zlikwidowanie zdolności do zagniwania). Stabilizacja ta obejmuje procesy: chemiczne, biologiczne i termiczne. W czasie stabilizacji osadów następują zmiany w zawartości wody bowiem następuje hydroliza i rozkład ciał stałych, zmiany w
zawartości i właściwościach ciał stałych (cząstek osadu) oraz zmiany w ilości rozpuszczonych gazów.
Osady po stabilizacji (ustabilizowane) wymagają ostatecznego usunięcia z terenu oczyszczalni.
- rolnicze wykorzystanie w stanie płynnym lub odwodnionym,
ustabilizowany bez organizmów chorobotwórczych

(…)

… osad musi być składowany przez okres przynajmniej 1
roku na terenie oczyszczalni a dalej musi znaleźć przeznaczenie.
Laguny osadowe są to zbiorniki ziemne (najczęściej) o wysokości
warstwy osadu od 1 do 2 m. Efektywność odwadniania osadów jest
mniejsza niż na poletkach osadowych. Laguny są archaicznym
rozwiązaniem nie spełniających nawet wymogów estetycznych.
Optymalny okres ich eksploatacji wynosi 3 lata, a obecnie nie jest to
polecany sposób odwadniania.
Odwadnianie mechaniczne
Usuwa się z osadów wodę wolną oraz kapilarną. Odwadnianie
mechaniczne wykorzystuje:
- siły odśrodkowe (wirówki)
- filtrację cieczy przez warstwę osadu (prasy filtracyjne, prasy filtracyjnotaśmowe,
filtry próżniowe, prasy śrubowe)
- procesy termiczne.
Przy odwadnianiu mechanicznym stosuje się kondycjonowanie osadu
poprzez…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz