Osady ściekowe - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2058
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osady ściekowe - omówienie - strona 1 Osady ściekowe - omówienie - strona 2 Osady ściekowe - omówienie - strona 3

Fragment notatki:


Osady ściekowe Osady powstają na różnych etapach oczyszczania ścieków. • Osady surowe Osad wstępny (w procesie sedymentacji w osadnikach wstępnych) Osad wtórny (wydzielany jest w osadnikach wtórnych, z reguły są to osady wytworzone  w procesach biologicznego oczyszczania ścieków. Osady te zawraca się do obiegu  oczyszczania ścieków jako osady recyrkulowane lub usuwa z obiegu do dalszej  przeróbki jako osady nadmierne) Osad mieszany Osad nadmierny (wydzielany jako nadmiar osadu po recyrkulacji osadu czynnego) Osad chemiczny (powstaje przy stosowaniu koagulacji lub neutralizacji ścieków z  użyciem związków chemicznych)  • Osady biologicznie ustabilizowane ( Stabilizacja osadów  ma na celu zmniejszenie ilości materii  organicznej podatnej na   biologiczny rozkład-zagniwanie) Osady ściekowe po kolejnych stopniach przeróbki • Osad zagęszczone (po procesie zagęszczania, zawiera 88-95% wody) • Osad stabilizowane w procesach beztlenowych (przefermentowane) • Osad ustabilizowane w procesach tlenowych • Osad odwodnione (po operacjach odwadniania, zawiera 65-80% wody) • Osad zhigienizowane (po pasteryzacji, wapnowaniu lub suszeniu) Ilość powstających osadów uzależniona jest od: • zawartości zanieczyszczeńw ściekach, • technologii oczyszczania, • sposobu przeróbki osadu w celu stabilizacji, zmniejszenia masy i objętości osadu, • reagentów stosowanych w procesie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów (zastosowanie  reagentów, szczególnie do    strącania fosforu powoduje wzrost ilości osadów o 25-35%) Właściwości osadów ściekowych •  Wysokie uwodnienie  (ponad 99% dla osadów surowych, 55-80% dla osadów odwodnionych,  poniżej 10% po termicznym      suszeniu), •  Wysoka zawartość związków organicznych  (około 75-85 % suchej masy dla osadów  niestabilizowanych, 45-55% dla osadów ustabilizowanych), •  Wysoka zawartość związków azotu  (2-7% s.m.), niższa związków fosforu i potasu, •  Zróżnicowana zawartość metali ciężkich  (największa w przypadku oczyszczalni ścieków  zlokalizowanych w silnie uprzemysłowionych miastach) •  Zróżnicowany stopień zagrożenia sanitarnego –  największy dla osadów surowych wstępnych,  najmniejszy dla osadów ustabilizowanych i zhigienizowanych. (bakterie chorobotwórcze (pałeczka  duru brzusznego, czerwonki, tężca, gruźlicy), grzyby (np. grzyby pleśniowe i dermofity), wirusy,  pierwotniaki oraz jaja pasożytów (Ascaris – glista ludzka, Toxocara – glista psia lub kocia,  Trichuris – włosogłówka), •  Niektóre osady przemysłowe pochodzące z zakładowych oczyszczalni ścieków, szczególnie z  przemysłu spożywczego oraz celulozowego, skórzanego i ceramicznego, mogą być poddawane 

(…)

…, odwadnianie, suszenie,
• przygotowanie osadu do ostatecznej formy zagospodarowania – wapnowanie, kompostowanie,
piroliza, zgazowanie,
• ostateczne unieszkodliwianie osadu – przyrodnicze zagospodarowanie, termiczna utylizacja
(spalanie, współspalanie, spopielanie)
Zmniejszanie objętości osadów ściekowych
• Zagęszczanie i kondycjonowanie
• Odwadnianie osadów
• Suszenie osadów
Zagęszczanie
• Proces zagęszczania powinien być stosowany w każdej oczyszczalni, ponieważ poprawia (czasem
wręcz umożliwia) pracę wszystkich dalszych procesów przeróbki osadów.
• Zmniejsza koszty wszystkich etapów przeróbki
• Proces oddzielania części wody wolnej od cząstek zawiesin
• Zagęszczone osady charakteryzują się uwodnieniem 88- 95%
Woda w osadach ściekowych występuje w postaci wody wolnej (międzycząsteczkowej) oraz wody
związanej z cząstkami…
…,
substancji nieorganicznych np. sole żelaza i wapna, organicznych np. polimery)
Odwadnianie
• Wysokowydajne usuwanie z osadów wody wolnej oraz wody związanej,
• Rezultatem jest zwiększenie stężenia suchej masy i zmniejszenie objętości osadu,
• Uwodnienie osadów ściekowych po odwodnieniu mieści się w granicach 50-88%
Metody odwadniania
• Odwadnianie w warunkach naturalnych (poletka osadowe, złoża gruntowo…
… osiągnięcia uwodnienia końcowego ok. 50-
60% wynosi 1-3 miesięcy.
Samoistne zagęszczanie
Laguny osadowe - zbiorniki, najczęściej ziemne, o wysokości warstwy osadu od 1 do 2 m. Procesy
odwadniania w lagunach osadowych są podobne jak w przypadku poletek osadowych. Efektywność
odwadniania w lagunach jest znacznie niższa niż na
poletkach z uwagi na znacznie większą grubość warstwy osadu.
Kondycjonowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz