Technologia osadów

note /search

Chemiczna i termiczna stablizacja osadów-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Technologia osadów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1533

Chemiczna stabilizacja osadów Polega ona na mieszaniu osadu z reagentami chemicznymi, które powodują zmiany we własnościach cząstek osadu. Do chemicznej przeróbki osadu stosuje się tylko wapno w postaci wapna palonego (CaO) lub w postaci wapna hydratyzowanego (Ca(OH)2). Wapno używane jest do sta...

Odpadów powstające w procesach oczyszczania ścieków komunalnych-opraco...

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Technologia osadów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2275

Jakie rodzaje odpadów powstają w procesach oczyszczania ścieków komunalnych oraz jakimi sposobami są przerabiane i unieszkodliwiane? Z uwagi na rodzaj oczyszczanych ścieków wyodrębnia się osady z oczyszczalni ścieków komunalnych, a także przemysłowych. Osady ściekowe są produktem oczyszczania ście...

Stabilizacja osadów-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Technologia osadów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120

STABILIZACJA OSADÓW Stabilizacja osadów (przeróbka) może być prowadzona w : - procesach biologicznych (fermentacja metanowa, tlenowa stabilizacja, kompostowanie) - procesach chemicznych (wapnowanie osadów) - procesach termicznych (termokondycjonowanie, mokre spalanie,