Twardość wody-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Twardość wody-opracowanie - strona 1 Twardość wody-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

TWARDOŚĆ WODY (PN-71/C-04554)
Jest to właściwość wody polegająca na zużywaniu pewnych ilości mydła bez wytworzenia piany. Wynika to z obecności w wodzie jonów Ca, Mg, Mn, Al, Zn, które tworzą z mydłem dodawanym do wody nierozpuszczalne sole. Pienienie się roztworu następuje dopiero po ich strąceniu. Zawartość wapnia i magnezu w wodach naturalnych jest dużo większa od innych wymienionych pierwiastków wobec tego twardość wody naturalnej zależy głównie od obecności jonów Ca2+ i Mg2+. Sole wapnia i magnezu występują w wodach naturalnych przeważnie w postaci wodorowęglanów Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, albo jako siarczany, chlorki, azotany i inne związki.
W wodach naturalnych zawartość Ca jest większa od Mg, przy czym rozpuszczalność MgCO3 jest większa od CaCO3, co oznacza, że MgCO3 jest obecny w wodzie, natomiast CaCO3 praktycznie nie istnieje w formie rozpuszczonej. Twardość wody surowej nazywa się twardością ogólną i jest sumą twardości węglanowej (TwW) i twardości niewęglanowej (TwN): węglanowa: (TwWCa, TwWMg) wywołana przez wodorowęglany, węglany i wodorotlenki wapnia i magnezu: Ca(HCO3)2, CaCO3, Ca(OH)2, Mg(HCO3)2, MgCO3Mg(OH)2,
niewęglanowa (TwNCa, TwNMg) wywołana przez inne związki wapnia i magnezu CaSO4, CaCl2, Ca(NO3)2, MgSO4, MgCl2, Mg(NO3)2. Twardość węglanowa w czasie gotowania wody ulega zmniejszeniu w wyniku rozkładu wodorowęglanów i hydrolizie powstających węglanów
Me(HCO3)2 → MeCO3 + H2O + CO2
Woda
stopnie twardości
mg CaO/dm3 Bardzo miękka
Miękka
O średniej twardości
O znacznej twardości
Twarda
Bardzo twarda
0-5
5-10
10-15
15-20
20-30
powyżej 30
0-50
50-100
100-150
150-200
200-300
powyżej 300
Wody opadowe są miękkie (tw0), wody mineralne i morskie są natomiast bardzo twarde gdyż zawierają duże ilości Mg (350÷450tw). Wody powierzchniowe zwłaszcza te z potoków górskich są na ogół miękkie. Większą twardość wykazują wody podziemne. Twardość naturalna wód słodkich wynosi 1÷60tw. Wody twarde i bardzo miękkie mogą być używane do picia bez szkody dla zdrowia, niekiedy mogą mieć jedynie gorzki lub mdły smak. Szkodliwa jest duża zawartość chlorku i siarczanu magnezu, które to mogą powodować biegunki. Twarda woda jest niepożądana:
pogarsza wartości odżywcze gotowanego mięsa i jarzyn,
powoduje duże zużycie mydła w trakcie mycia,
może powodować podrażnienie skóry,
nie nadaje się do produkcji piwa, barwników, wyrobów tekstylnych,

(…)

… ,który utrudnia wymianę ciepła.
Dopuszczalna twardość wody przeznaczonej do spożycia wynosi: 60*) - 500 mg CaCO3/dm3 (*)wartość zalecana ze względów zdrowotnych).
Zasada oznaczenia twardości ogólnej metoda wersenianową.
Oznacza się ją kompleksometrycznie wobec czerni erichromowej T jako wskaźnika. Jony Ca i Mg w roztworze wodnym o pH około 10 zmieniają niebieskie zabarwienie czerni tworząc z nią związek
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz