Zmiękczanie wody - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiękczanie wody - wykład - strona 1

Fragment notatki:

ZMI ĘKCZANIE WODY        Woda do celów przemysłowych musi być zmiękczana, tj. pozbawiona  cz ęściowo lub całkowicie składników powodujących twardość. Metody  usuwania twardo ści wody:    * destylacja  * metoda termiczna  - w 40 0C nast ępuje rozkład wodorowęglanów  wapnia i magnezu zgodnie z poni ższymi reakcjami    Ca(HCO3)2  = CaCO3 + CO2 + H2O    2 Mg(HCO3)2  T Mg2CO3(OH)2 + 3 CO2 + H2O  Mg2CO3(OH)2 + H2O  T 2 Mg(OH)2 + CO2      Szybko ść rozkładu obu wodorowęglanów nie jest jednakowa - Mg  (HCO3)2 rozk łada się 1,5 razy wolniej niż wapniowy i zależy od  temperatury.      metody chemiczne  - polegają na strącaniu na drodze chemicznej  nierozpuszczalnych osadów lub wiązania w kompleksowe związki  jonów wapnia i magnezu przy pomocy różnych reagentów jak np.:  wodorotlenku wapniowego (wapno), w ęglanu sodowego (soda),  wodorotlenku sodowego (soda kaustyczna), fosforanów, soli baru i in. 

(…)

… ZMIĘKCZANIE WODY
Woda do celów przemysłowych musi być zmiękczana, tj. pozbawiona
częściowo lub całkowicie składników powodujących twardość. Metody
usuwania twardości wody:
* destylacja
* metoda termiczna - w 40 0C następuje rozkład wodorowęglanów
wapnia i magnezu zgodnie z poniższymi reakcjami
Ca(HCO3)2 => CaCO3 + CO2 + H2O
2 Mg(HCO3)2 T Mg2CO3(OH)2 + 3 CO2 + H2O
Mg2CO3(OH)2 + H2O T 2 Mg(OH)2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz