Odolejanie i zmiękczanie wody-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odolejanie i zmiękczanie wody-opracowanie - strona 1 Odolejanie i zmiękczanie wody-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ODOLEJANIE
Woda do celów spożywczych i do zasilania kotłów musi być poddana odtłuszczeniu (nie może zawierać więcej niż 1-3 mg/l). Głównymi metodami odolejania są:
* metoda mechaniczna - przepuszczanie wody przez odoliwiacze, tj. zbiorniki wypełnione koksem węglem aktywnym, watą drzewną. Oczyszczanie na węglu aktywnym w temperaturze 50-80 0C pozwala zmniejszyć zaoliwienie do 0,3-1 mg/l.
* metoda koagulacji - ponieważ zawiesiny olejów mają charakter koloidów
usuwa się je za pomocą koagulantów: siarczanów glinu lub żelaza w temperaturze 50 0C w ciągu 1-2 godzin.
*metoda elektrolityczna - ona polega na zastosowaniu elektrod żelaznych
pod niskim napięciem zanurzonych w wodzie z dodatkiem soli. Przepływający prąd niszczy emulsje, koloidalne cząstki pobierają ładunki elektryczne i koagulują, a tworzący się wodorotlenek żelaza (III) adsorbuje
cząstki oleju i opada na dno. Tą metodą uzyskuje się spadek zawartości
olejów do 0,5 mg/l.
ZMIĘKCZANIE WODY
Woda do celów przemysłowych musi być zmiękczana, tj. pozbawiona częściowo lub całkowicie składników powodujących twardość. Metody usuwania twardości wody:
* destylacja
* metoda termiczna - w 40 0C następuje rozkład wodorowęglanów wapnia i magnezu zgodnie z poniższymi reakcjami
Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2 + H2O
2 Mg(HCO3)2  Mg2CO3(OH)2 + 3 CO2 + H2O Mg2CO3(OH)2 + H2O  2 Mg(OH)2 + CO2
Szybkość rozkładu obu wodorowęglanów nie jest jednakowa - Mg
(HCO3)2 rozkłada się 1,5 razy wolniej niż wapniowy i zależy od temperatury.
 metody chemiczne - polegają na strącaniu na drodze chemicznej nierozpuszczalnych osadów lub wiązania w kompleksowe związki jonów wapnia i magnezu przy pomocy różnych reagentów jak np.: wodorotlenku wapniowego (wapno), węglanu sodowego (soda), wodorotlenku sodowego (soda kaustyczna), fosforanów, soli baru i in.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz