Dezynfekcja wody-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dezynfekcja wody-opracowanie - strona 1 Dezynfekcja wody-opracowanie - strona 2 Dezynfekcja wody-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

DEZYNFEKCJA WODY
metody fizyczne::
ogrzewanie (w ciągu 10 minut gotuje się wodę lub ogrzewa w 700C).napromieniowanie (przez 10-30 sekund naświetla się promieniami lampy rtęciowej-2,5 tys. A)
specjalne filtrowanie (przez filtry ceramiczne o porach mniejszych od rozmiarów bakterii)
metody chemiczne:
Dezynfekcja metodą chemiczną polega na wprowadzeniu do wody substancji chemicznych, które niszczą bakterie. Skuteczne ich działanie zależy od: ich rodzaju i stężenia, ilości i rodzaju mikroorganizmów znajdujących się w wodzie, fizycznych własności i składu chemicznego wody, czasu kontaktu mikroorganizmów znajdujących się w wodzie ze środkami dezynfekującymi. Metody chemiczne sprowadzają się do stosowania środków silnie utleniających: chlor, ozon.
Chlor i jego związki w wodzie działają silnie utleniająco i bakteriobójczo i ulega następującym przemianom:
Cl2 + H2O  HClO + HCl
HClO  HCl + O HClO  H+ + ClO-
NH3 + Cl2  NH2Cl + HCl lub NH3 + 2 Cl2  NHCl2 + 2 HCl chlorowanie wstępne ma na celu polepszenie własności organoleptycznych, ułatwia koagulację i odżelazianie i in.
chlorowanie normalne służy do dezynfekcji wody. Aby zwiększyć skuteczność i ograniczyć jego zużycie zwykle wprowadza się go przed wprowadzeniem wody do sieci wodociągowej.
Do chlorowania stosuje się gazowy chlor lub jego związki zawierające “czynny chlor” (chlor użyteczny, związany). Działaniu chloru ulegają reduktory organiczne i nieorganiczne oraz w dalszej kolejności bakterie. Zapotrzebowaniem chloru określa się najmniejszą ilość wolnego chloru wyrażoną w mg/l Cl2, która dodana do 1 litra wody w 200C po 30 min. kontakcie z wodą daje 0,1 mg/l pozostałego chloru, które oznacza się doświadczalnie. Czasem chlorowanie wolnym chlorem prowadzi się z udziałem np. KMnO4, związków srebra lub miedzi. Poza chlorem wolnym używa się podchlorynów: sodu (NaOCl), wapnia, wapno chlorowane (CaClOCl), dwutlenek chloru ClO2 oraz chloraminy (C6H5SO2NClNa). Nadmiar chloru w wodzie powyżej 0,7 mg/l nadaje jej przykry smak. Do usuwania nadmiaru stosuje się środki fizyczne i chemiczne: napowietrzanie, węgiel aktywny i inne środki chemiczne takie jak: tiosiarczan sodowy, siarczyn sodowy lub dwutlenek siarki.
2 Na2S2O3 + Cl2  Na2S4O6 + 2 NaCl
Na2SO3 + Cl2 + H2O  NaHSO4 + NaCl + HCl
SO2 + Cl2 + 2 H2O  H2SO4 + 2 HCl
Dechlorację można też zapewnić przepuszczając chlorową wodę przez warstwę granulowanego CaSO3 węgla aktywnego jednocześnie usuwa się substancje barwne, smakowe i zapachowe).
Cl2 + H2O 

(…)

… (utlenia H2S do siarki i siarczanów, cyjanki do azotu i dwutlenku węgla, związki barwne pochodzące od kwasów humusowych, fenole utlenia do CO2, węglowodory często dają substancje rakotwórcze, substancje powierzchniowoczynne nie utleniają się całkowicie, zaś pestycydy są bardzo odporne na działanie ozonu zaś zapach i smak są całkowicie likwidowane).

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz