Podstawy Prawa Gospodarczego

note /search

Spółki - zbiór informacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 882
Wyświetleń: 2128

Spółki    Spółka powstaje na mocy umowy między wspólnikami. Wspólnicy zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia  konkretnego celu poprzez działania określone w umowie.  Podział:    Ze względu na źródło regulacji  o  Cywilne (regulowane przepisami kodeksu cywilnego KC)  o  Handlowe (źródłem prawa...

Kontrolowanie przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1680

Kontrolowanie przedsiębiorcy:     kontrola  – sprawdzenie, weryfikacja stanu faktycznego ze stanem pożądanym przez  przepisy prawa, możliwość/ograniczenie do sformułowania wniosków     nadzór  – obejmuje dokonanie kontroli + skorzystanie z środków nadzorczych (np.  represyjne, wymuszających zmi...

Hałas w transporcie drogowym

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1155

HAŁAS Hałas i wibracje są zanieczyszczeniami środowiska przyrodniczego charakteryzującymi się mnogością źródeł i powszechnością występowania.   Dominujący wpływ na klimat akustyczny środowiska przyrodniczego mają hałasy komunikacyjne. Oprócz właściwości źródeł hałasu, na klimat akustyczny środowisk...

Normy emisji spalin

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400

NORMY EMISJI SPALIN Europejski standard emisji spalin   - norma dopuszczalnych emisji   spalin   w nowych pojazdach sprzedawanych na terenie   Unii Europejskiej . Standardy te zostały opracowane w serii   Dyrektyw Europejskich . Obecnie, emisja   tlenków azotu ,   węglowodorów ,   tlenków węgla i c...

Transport a ochrona środowiska

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1365

Każdy z nas na co dzień korzysta z transportu. Jak wszyscy wiemy, transport to przemieszczanie się ludzi czy ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków zwanymi środkami transportu. Transport towarzyszył ludziom od samych początków rozwoju cywilizacji. Ludzie przemieszczali się w...

Wpływ transportu drogowego na zanieczyszczenie środowiska- rozwiązania...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1085

ROZWIĄZANIA W wielu miastach wymaga się od przewoźników stosowania pojazdów przyjaznych środowisku: metro, tramwaje wodne, tramwaje szybkich prędkości, trolejbusy, autobusy zasilane ultrakondensatorem,   autobusy hybrydowe. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom Głównymi działaniami, podejmowanymi w ce...

Wpływ transportu kolejowego na zanieczyszczenie środowiska

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2275

TRANSPORT KOLEJOWY Oczywistym jest, że funkcjonowanie kolejowej infrastruktury drogowej wpływa w istotny sposób na krajobraz. W odniesieniu do środowiska przyrodniczego, oddziaływaniu podlegać mogą praktycznie wszystkie jego komponenty tj. litosfera...

Wpływ transportu lotniczego na zanieczyszczenie środowiska

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1330

TRANSPORT LOTNICZY -źródło hałasu - Substancje emitowane podczas spalania paliwa lotniczego: • CO2 • H2O - w postaci pary wodnej • NOx • CxHy • SO2 • Cząstki stałe Skutki emisji • NOx - rozpad O3 • Para wodna - smuga kondensacji • SO - zmienia

Wpływ transportu morskiego na zanieczyszczenie środowiska

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2947

TRANSPORT MORSKI : Jednym z najbardziej widocznych efektów działalności człowieka na terenach nadmorskich  jest zanieczyszczenie wód. Problem nie ogranicza się tylko do opisywanych przez media wycieków ropy podczas wypadków tankowców...

Zjawiska spowodowane emisją spalin

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Zjawiska spowodowane emisją spalin Wysokie stężenie spalin w powietrzu może prowadzić do powstania smogu. Wyróżnia się dwa rodzaje: Smog typu londyńskiego Występuje w okresie zimowym przy temperaturze -3÷+5°C. Spowodowany jest głównie zanieczyszczeniem powietrza wskutek emisji dwutlenku siarki i py...