Podstawy Prawa Gospodarczego - strona 2

note /search

Międzynarodowa Organizacja Morska IMO

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

Międzynarodowa Organizacja Morska IMO chce wprowadzić obowiązkowy projektowy wskaźnik sprawności energetycznej dla wszystkich nowych statków. Normy mają obowiązywać już w 2013 r., z odroczeniem do 2017 r. lub 2019 r. dla ...

Konwencja miedzynarodowa- Helsinki

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Helsinki  - 1974r. - Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego. Traktat podejmuje tematykę zapobiegania zanieczyszczenia Bałtyku z lądu i ze statków, zakazuje zatapiania odpadów i innych substancji, reguluje współ...

Konwencja miedzynarodowa- Nowy Jork

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Nowy Jork   - 1992r. - Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. Jej celem jest zachowanie stabilizacji gazów cieplarnianych w atmosferze na takim poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznemu oddziaływaniu człowieka ...

Konwencja miedzynarodowa- Bazylea

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Bazylea   - 1989r. - Konwencja o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych. Przedmiotem konwencji jest kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych (wyszczególnionych w załącznik...

Konwencja miedzynarodowa- Genewa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Genewa   - 1979r. - Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości. Celem konwencji jest ochrona człowieka i jego środowiska przed zanieczyszczeniami atmosfery, również tymi na dalekie odległości. Ochrona tę mają wspomagać wymiana informacji, konsultacje, prow...

Transport a ochrona środowiska

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1029

Agnieszka Deja. Notatka składa się z 14 stron. Transport a środowisko Wstęp: Każdy z nas na co dzień korzysta z transportu. Jak wszyscy wiemy, transport to przemieszczanie się ludzi czy ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków zwanymi środkami transportu. Transport towarzysz...

Zrzeszenia i instytucje transportu międzynarodowego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1862

Agnieszka Deja. Notatka składa się z 3 stron. „ ZRZESZENIA I INSTYTUCJE TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO” Pod pojęciem transportu rozumiemy zbiór wszystkich czynności mających na celu przemieszczenie wszelkiego rodzaju materii w przestrzeni przy użyciu niezbędnych środków technicznych. Pojęcie transpo...

Osoby fizyczne i osoby prawne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1211

OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE Osoba fizyczna: - PESEL - imię i nazwisko - miejsce zamieszkania - płeć - wiek - stan rodzinny- pochodzenie, związanie małżeństwem - stan cywilny- akt urodzenia, akt małżeństwa Osoba prawna: - może mieć wpis d...

Podziały czynności prawnych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868

CZYNNOŚCI PRAWNE 1 podział (ze względu na ilość stron): - czynności jednostronne (testament, uznanie dziecka, udzielenie pełnomocnictwa) - umowy - uchwały 2 podział: - czynności konsensualne (konsensusy)- dochodzą do skutku przez sam...

Przedsiębiorstwo-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

PRZEDSIĘBIORSTWO Przedsiębiorstwo to zespół składników majątkowych i niemajątkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo dotyczy wszystkich jego składników chyba, że co innego wynika z jej treści albo przepisów prawa. W skła...