Podstawy Prawa Gospodarczego - strona 3

Przedstawicielstwo-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

PRZEDSTAWICIELSTWO Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach jego umocowania wywołuje skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Do 18 roku życia naszymi przedstawicielami są rodzice (przedstawiciel ustawowy). Przedstawicielstwo dzielimy na: ustawowe (rodzice, opiekun, kurator, o...

Rzeczy-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

RZECZY Cechy rzeczy: ma charakter materialny, jest wyodrębniona z przyrody. Rzeczy dzielimy na: ruchome ( mogą zmienić miejsce) oraz nieruchomości (trwale związane z danym miejscem). Wśród nieruchomości wyodrębniamy: grunty (rolne i nie rolne), budynki oraz części budynków. Rzeczami nie są tkank...

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

ZDOLNOŚĆ PRAWNA I ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH Zdolność prawna- możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków; człowiek posiada ją od momentu urodzenia do śmierci Zdolność do czynności prawnych- zdolność do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania obowiązków 0- 13- brak zdolności do czynno...

Wpływ transportu drogowego na zanieczyszczenie środowiska

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Agnieszka Deja
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

TRANSPORT DROGOWY: Spaliny samochodowe są bardzo szkodliwe dla ludzi, ponieważ rozprzestrzeniają się w dużych stężeniach na niskich wysokościach w bezpośrednim otoczeniu. Zanieczyszczenia emitowane przez samochody i ich wpływ na zdrowie i środowisko człowieka: DWUTLENEK WĘGLA Jest głównym gazem cie...

Konwencja miedzynarodowa- Londyn

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Agnieszka Deja
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Londyn  - 1973r. - Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Ma ona zapobiegać zrzutom lub wyciekom ze statków szkodliwych substancji zanieczyszczających środowisko morskie. W 1978r. został wydany protokół uzupełniający do konwencji. ...

Umowy-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

UMOWY Formy zawierania umów: - forma pisemna (podstawowa forma zawierania umów) - data pewna (poświadczenie przez dany organ daty przedłożenia) - podpis notarialnie poświadczony - akt notarialny 3 skutki niezachowania formy: - nieważność - utrudnienia dowodowe - niewywołanie określonych sk...