Zrzeszenia i instytucje transportu międzynarodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zrzeszenia i instytucje transportu międzynarodowego - strona 1 Zrzeszenia i instytucje transportu międzynarodowego - strona 2 Zrzeszenia i instytucje transportu międzynarodowego - strona 3

Fragment notatki:

Agnieszka Deja. Notatka składa się z 3 stron.
„ ZRZESZENIA I INSTYTUCJE TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO” Pod pojęciem transportu rozumiemy zbiór wszystkich czynności mających na celu przemieszczenie wszelkiego rodzaju materii w przestrzeni przy użyciu niezbędnych środków technicznych. Pojęcie transportu definiuje się również jako proces technologiczny polegający na wszelkiego rodzaju przenoszeniu na daną odległość osób, towarów bądź energii. Tak więc transport międzynarodowy jest to przemieszczanie dóbr, bądź osób z jednego kraju do drugiego. Transport możemy podzielić na: -transport drogowy (samochodowy) -transport kolejowy -transport lotniczy -transport morski - żegluga śródlądowa TRANSPORT DROGOWY - jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu (np. pojazdów samochodowych). Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników drogowych. Transport samochodowy jest jedną z najważniejszych gałęzi transportu. Jedną z ważniejszych międzynarodowych organizacji skupiających podmioty związane z transportem drogowym jest: Unia Transportu Drogowego - założona w 1948 roku, skupia ona 179 członków z 74 krajów i odpowiada m.in. za reprezentowanie interesu przewoźników drogowych, jak również jest międzynarodowym poręczycielem karnetów TIR Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Drogowych (IRU)- uznawane jest za najważniejszą organizację w światowym transporcie drogowym. Zrzeszenie powstało 23 marca 1948 r., a należą do niego krajowe organizacje przewoźników drogowych. Celem IRU jest popieranie rozwoju krajowego i międzynarodowego transportu samochodowego, ochrona transportu, a także dbanie o interesy i prawa przewoźników. To z inspiracji IRU i przy jego udziale opracowano konwencję CMR oraz konwencję TIR. W międzynarodowym transporcie drogowym występuje zjawisko kontyngentowania przewozów. Polega ono na tym, że każdy samochód ciężarowy, chcący wjechać na terytorium danego kraju, musi dysponować specjalnym zezwoleniem. W poszczególnych krajach zezwoleniami dysponują ministerstwa transportu, w Polsce Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego (BOTM) w Ministerstwie Infrastruktury, które udostępniają je zainteresowanym przewoźnikom. Europejska Konferencja Ministrów Transportu (CEMT) - jest międzynarodową organizacją, założoną w 1953 r., w której uczestniczy 36 państw. Zezwolenia CEMT, których liczba jest limitowana, wydawane są przez ministerstwa transportu. Służą one liberalizacji transportu drogowego i zwiększania jego rozmiarów. Zezwolenia te umożliwiają świadczenie usług transportowych pomiędzy państwami członkowskimi CEMT.

(…)

…, przystanki), zaplecze techniczne. Drugim elementem systemu jest tabor kolejowy, czyli środki transportu (np. lokomotywy i wagony). Kolejowe środki transportu poruszają się po trasie wytyczonej torem kolejowym albo liną, którą poruszają się pociągi lub pojedyncze wagony, czy kabiny. Kolej jest formą transportu sztywnotorowego, tzn. jej pojazdy mogą poruszać się tylko charakterystycznym dla danej technologii…
… się odpowiednio zbudowanych statków, w zależności od ich przeznaczenia, np. ogromnych tankowców przewożących ropę czy też kontenerowców pełnych kontenerów zawierających drogi ładunek np. w postaci sprzętu RTV czy samochodów. Żegluga morska to transport na otwartym morzu, przewożenie towarów bądź pasażerów pomiędzy portami. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) jest wyspecjalizowaną agendą Organizacji Narodów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz