Organizacje międzynarodowe zwięzane z transportem - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 966
Wyświetleń: 2345
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje międzynarodowe zwięzane z transportem - omówienie - strona 1 Organizacje międzynarodowe zwięzane z transportem - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Beata Andrzejczak
Transport i logistyka
Wykład II – Organizacje międzynarodowe związane z transportem
IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska:

The International Maritime Organization
konwencja IMO:
 przyjęta w Genewie w 1948r.
 weszła w życie w 1958r.
 pierwsze spotkanie IMO w 1959r.
cele IMO:
 podnoszenie bezpieczeństwa żeglugi morskiej, w tym bezpieczeństwa i warunków pracy na morzu
 ujednolicanie i podnoszenie wymogów technicznych i organizacyjnych stawianych eksploatowanym
statkom i przedsiębiorstwom armatorskim
 ujawnianie i badanie nieuczciwych praktyk przez koncerny żeglugowe
 ochrona środowiska naturalnego
jest to agenda wyspecjalizowana ONZ
siedziba organizacji w Londynie - tak jak siedziby wszystkich ważnych organizacji związanych z transportem morskim
ISF - Międzynarodowa Federacja Żeglugowa:

powstała w 1908r., ma siedzibę w Londynie
zrzesza armatorów z krajów wysokorozwiniętych, chociaż od pewnego czasu robi wyjątki
organizacja elitarna
celem tej organizacji jest reprezentowanie interesów członków w kwestiach pracy w żegludze
współpracuje z IMP
Międzynarodowa Izba Żeglugi:
International Chamber of Shipping
zrzesza armatorów z krajów wysokorozwiniętych
powstała w 1921r.
cele Międzynarodowej Izby Żeglugi to ochrona członków organizacji w sprawach dotyczących technicznej, prawnej
i ekonomicznej strony uprawiania zarobkowej żeglugi na morzu
Komitet Żeglugowy:
powstał w 1965r.
jedna z nielicznych, która wspiera rozwój krajów słabo rozwiniętych, jeśli chodzi o żeglugę morską
jej głównym celem jest wypracowanie postaw i ujednolicenie zasad współpracy między załadowcami i
przewoźnikami morskimi, np. poprzez kształtowanie polityki frachtowej
ma status organizacji ONZ
IATA - Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego:
najważniejsza organizacja dla transportu lotniczego
siedziba w Kanadzie, tak jak wszystkie ważniejsze organizacje związane z transportem lotniczym
powstała w 1945r.
organizacja pozarządowa dla transportu pasażerskiego i transportu cargo
zatwierdziła konwencję chicagowską
celem jest rozwijanie bezpiecznego, ekonomicznego transportu lotniczego
wyróżniają transport pasażerski, transport cargo oraz pocztę
członkami nie są kraje, lecz linie lotnicze
Dr. Beata Andrzejczak
Transport i logistyka
Wykład II – Organizacje międzynarodowe związane z transportem
ICAO - Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

powstała w 1947r,
siedziba w Kanadzie, w Montrealu
stworzyła Konwencję Chicagowską, czyli zbiór norm międzynarodowego publicznego prawa lotniczego
ma status organizacji wyspecjalizowanej ONZ, ale współpracuje i podlega pod IATA
cele ICAO:
 bezpieczeństwo i rozwój lotnictwa cywilnego
 promowanie prac nad nowymi konstrukcjami samolotów pasażerskich (organizacja nie wspiera prac nad
projektami militarnymi)
 wspieranie powstawania nowych szlaków, dróg, portów lotniczych oraz urządzeń naziemnych
 wspieranie konkurencji w transporcie lotniczym
 rozwiązywanie problemów lotnictwa cywilnego w krajach słabiej rozwiniętych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz