Transport a ochrona środowiska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transport a ochrona środowiska - strona 1 Transport a ochrona środowiska - strona 2 Transport a ochrona środowiska - strona 3

Fragment notatki:

Agnieszka Deja. Notatka składa się z 14 stron.
Transport a środowisko Wstęp: Każdy z nas na co dzień korzysta z transportu. Jak wszyscy wiemy, transport to przemieszczanie się ludzi czy ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków zwanymi środkami transportu. Transport towarzyszył ludziom od samych początków rozwoju cywilizacji. Ludzie przemieszczali się w celu zdobycia pożywienia, znalezienia odpowiedniego miejsca do osiedlenia się czy wymiany handlowej. W ciągu stuleci transport przybierał coraz to nowsze formy, od wykorzystania do tego celu zwierząt, przez samochody, pociągi po transport lotniczy. Ówcześnie transport wykorzystywany jest we wszystkich dziedzinach gospodarki. Możemy wyróżnić następujące jego rodzaje: • Transport drogowy(samochodowy) • Transport kolejowy • Transport powietrzny(lotniczy) • Transport morski • Transport śródlądowy • Transport rurociągowy Do rozwoju transportu niezbędna była budowa odpowiedniej infrastruktury, która spowodowała degradację środowiska naturalnego. Mamy na myśli budowę dróg, autostrad, lotnisk, torów kolejowych i innych. Transport należy do sektorów gospodarki o najbardziej szkodliwym wpływie na środowisko naturalne i zdrowie. Spaliny są bardzo szkodliwe dla ludzi, ponieważ rozprzestrzeniają się w dużych stężeniach na niskich wysokościach w bezpośrednim otoczeniu. Zanieczyszczenia emitowane przez środki transportu mają bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie i środowisko człowieka: DWUTLENEK WĘGLA • Bóle głowy • Utrata przytomności • Śmierć .TLENKI AZOTU • Kwaśne deszcze-zakwaszenie wód i gleby • Smog fotochemiczny • Zaburzenia oddychania- przyczyna astmy DWUTLENEK SIARKI • Kwaśna mgła, kwaśny deszcz • Uwalnia metale ciężkie z gleby • Uszkadza rośliny i drzewa • Niszczenie elewacji budynków • Skurcze oskrzeli TLENEK WĘGLA • Smog fotochemiczny • Blokuje transport tlenu we krwi • Powoduje problemy oddechowe, sercowe, bóle i zawroty głowy, nudności oraz kłopoty ze wzrokiem • Śmierć WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE • Rakotwórcze. BENZEN • Atakuje system tworzenia krwi • Prowadzi do raka krwi (białaczki) • Uszkodzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia płodu, opóźnienia w rozwoju, uszkadzanie systemu odpornościowego. PYŁY • Mogą zatykać aparaty szparkowe i utrudniać przebieg fotosyntezy- sadza • Podrażniają oczy, skórę i drogi oddechowe (pylica płuc), powodują alergie • Toksyczne pyły wywołują zatrucia. OŁÓW • Mleko krów karmionych skażoną ołowiem żywnością jest szkodliwe dla ludzi. • Zaburzenia procesu krwio-twórczego. • Zaburzenia neurologiczne (uszkodzenia mózgu). • Duże dawki wywołują agresję, a długotrwała ekspozycja powoduje opóźnienie w rozwoju umysłowym dzieci. PLATYNA • Platyna działa teratogennie (uszkadza płód) i jest wydalana z moczem, co prowadzi do uszkodzenia nerek.

(…)

… rośliny • Wypłukiwanie składników odżywczych oraz zakłócenie procesu fotosyntezy i innych funkcji metabolicznych wewnątrz liścia. To osłabia rośliny i zmniejsza ich odporność. • Atakuje układ oddechowy- obrzęk płuc, rozedma, astma i alergii. • Podrażnia oczy (zapalenie spojówek). • Bóle głowy, przy dłuższym wdychaniu może spowodować zgon. DIOKSYNY • Dawka śmiertelna jest 10.000 razy niższa…
… Komisja opracowała program „Auto-Oil” mający na celu ograniczenie emisji spalin. W październiku 2000 r. Komisja opublikowała przegląd programu „Auto-Oil”, który funkcjonował w latach 1997-2000 (COM(2000) 626).
W ramach programu „Auto-Oil” przyjęto szereg środków mających zapobiegać zanieczyszczaniu powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych oraz dbających o jakość benzyny i oleju napędowego poprzez…
… łańcuchowe) reguluje dyrektywa 97/68/WE zmieniona dyrektywą 2002/88/WE. Emisje z ciągników rolniczych i leśnych reguluje dyrektywa 2000/25/WE, zmieniająca dyrektywę Rady 74/150/EWG, w szczególności w zakresie definicji procedur homologacji typu dla silników i dla pojazdów. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. maksymalna dopuszczalna zawartość siarki w oleju napędowym dla maszyn samojezdnych…
…), która włącza działalność lotniczą w zakres systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w ramach Wspólnoty (EU ETS)
Zarządzanie poziomem hałasu
 Dyrektywa ramowa odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku
Dyrektywa 2002/49/WE odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku ma na celu ujednolicenie wskaźników hałasu i metod przeprowadzania ocen, zebranie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz