Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów masowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 9716
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów masowych  - strona 1  Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów masowych  - strona 2  Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów masowych  - strona 3

Fragment notatki:

znaleźć można również: koncepcje negocjowanego wpływu, spirala milczenia, badania ilościowe, badania jakościowe, badania fizjologiczne.

Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów masowych
 
1. Co to są media masowe
2. Komunikowanie masowe
3. Typologia mediów (zimne, gorące)
4. Paradygmaty analizy oddziaływania mediów masowych
5. Metoda badania oddziaływania
6. Społeczeństwo informacyjne, medialne
7. Perswazyjność komunikatu
8. Planowanie kampanii informacyjnych
 
Literatura:
Denis McQuail - „Teoria komunikowania masowego”
Tomasz Goban-klas - „Media i komunikowanie masowe”
B.Dobek-Ostrowska - „Teoria i praktyka propagandy”/”Kreowanie wizerunku (…)”
 
Komunikowanie
Komunikowanie masowe - przekazywanie jednostkowych komunikatów symbolicznych dużej heterogenicznej i rozproszonej publiczności przez nieliczne ośrodki nadawcze. Zasadniczą cechą jest brak bezpośredniego kontaktu.
media masowe - to narzędzia komunikowania masowego np.
Narzędzia: prasa i wydawnictwa, kino, TV, radio.Cechy:* jednokierunkowość* standaryzacja* niesymetrycznośćInternet jako medium masowe (?)* jednokierunkowość - interaktywność* standaryzacja - personalizacja* niesymetryczność - dążenie do symetryczności relacji komunikacyjnej
 
1. Rozumienie:
Lingwistyczne, socjolingwistyczne, filozoficzne, semiotyczne, antropologiczne. 200 definicji pojęcia: komunikowanie.
 
Communicare (łac.) - być w relacji uczestniczyć, zrzeszać się itd.
Def. Społ. - komunikacja interpersonalna (jednostki), symboliczna (symbole), niewerbalna, werbalna, masowa.
Psychologia - komunikacja interpersonalna
 
Pojęcie Komunikowania
Cechy konstytutywne komunikowania:
1. nadawca
2. komunikat (przekaz informacja)
3. odbiorca
4. kod/kanał
 
Komunikowanie (definicja ogólna) - proces zachodzący między nadawcą komunikatu (informacja) oraz odbiorcą wyniku kodowania i dekodowania znaczeń.
 
Cechy informacji:
- jest niematerialna
- niezużywalna
- odnawialna
- kumulowana
 
Ogólny model komunikowania:
Rys.1
Rys.2
 
Nadawca - kodowanie informacji
Odbiorca - dekodowanie informacji
 
Nieporozumienie - różnica między sposobem kodowania a sposobem zdekodowania przekazu.
Temu samemu pojęciu przypisujemy różne desygnaty.
 
Niezrozumienie - brak możliwości odkodowania przekazu. Nie potrafimy przypisać żadnego desygnatu do pojęcia
 
Desygnat - materialny obiekt powiązany z właściwą nazwą (np. zeszyt to nazwa, materialnie jest to desygnat nazwy zeszyt)
 
Dekodowanie preferowane - odbiorca dekoduje przekaz zgodnie z intencją nadawcy
Dekodowanie negocjowane - odbiorca częściowo przyjmuje intencję nadawcy, a częściowo nadaje własną interpretację

(…)

… to widzieć czy nie "pchamy"
 
ATL - Abowe the line (reklama elektroniczna, radio, tv, internet)
BTL - Bellow the line (reklama zewnętrzna)
   
 
PARADYGMATY w analizie oddziaływania mediów masowych: * paradygmat techniczny (Jak myśleć?) McLuhan, Innis, Eisenstein, Marshall * p.dominujący (co myśleć albo co robić?) Lazarsfed, Katz * p.instytucjonalny (o czym myśleć?) - alternatywny, DShow, Mc Comts…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz