wstep do teorii komunkowania masowego - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 595
Wyświetleń: 3255
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wstep do teorii komunkowania masowego - wykłady - strona 1 wstep do teorii komunkowania masowego - wykłady - strona 2 wstep do teorii komunkowania masowego - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Dokument zawiera wykłady z przedmiotu wstęp do teorii komunikowania masowego. Wykłady są z 2005 roku. Dokument ma 17 stron i porusza zagadnienia takie jak: szkoła europejska, szkoła amerykańska, paradygmat dominujący, paradygmat polityczny, paradygmat praktyczny, paradygmat techniczny, poziomy komunikowania, wpływ mediów, modele komunikowania, koncepcje paradygmatów komunikowania, Harold Innis. Notatka porusza również zagadnienia takie jak: historia ludzkości, cywilizacja mezopotamska, cywilizacja greko ? romańska, społeczeństwo czasu, społeczeństwo przestrzeni, Marshal McLuhan, globalna wioska, podział mediów, Kerrckove, hipoteza porządku dnia, Walter Lippman, Robert Park, teoria użytkowania i korzyści, funkcje mediów, Gerbner. Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: koncepcja semiologiczna, John Fiske, konotacja, denotacja, nomadyczność wyborów, intertekstualność, szkoła frankfurcka, Marcus, Adorno, Horkheimer, tradycja i teoria krytyczna, Steward Holl, koncepcja funkcjonalistyczna.

Wstęp do teorii komunikowania masowego
12.03.2005r.
Obowiązujące paradygmaty
XIX w. Profesor Dawid analizował lokalną prasę i jej wpływ na czytelników. XIX wiek to wiek poszukiwań. W wieku XX powstawały różne koncepcje i propozycje.
Dwie szkoły:
1) Szkoła europejska - socjologia wiedzy (Adorno, Marcus, Horkheimer) Opiera się na metodologii zaczerpniętej z historii; prowadzili badania jakościowe, podejście hermeneutyczne. Obszar zainteresowań: szkoła ta przygląda się funkcji mass mediów w dłuższej przestrzeni czasowej. Przedmiot badań: idee i ideologie - jak wpływają na media i kulturę. Nie interesowało naukowców czy teorie są prawdziwe, tylko czy ważne. Tematy: pasjonujące, nadające refleksje, nie muszą przekładać się na praktykę. Sposób badań: socjologowie wiedzy pracują indywidualnie. 2) Szkoła amerykańska - socjologia komunikowania masowego (Lasswell, Berelson, Lazersfeld) Szkoła ta zwraca się ku badaniom ilościowym. Obszar zainteresowań: koncentruje się na tym co tu i teraz, odpowiada na obecne potrzeby. Przedmiot badań: to bieżące potrzeby, dominujące postawy i zachowania. Naukowców nie interesuje czy teoria jest ważna, tylko czy prawdziwa. Tematy: badając `błahostki' dochodzą do prawdy. Sposób badań: socjologowie komunikowania masowego pracowali w dużych zespołach badawczych na zlecenie innych.
Brak wspólnego dominującego paradygmatu. Komunikologia (przed-paradygmatyczna) - wyodrębniona, interdyscyplinarne podejście do badań. Przesuwa się w obszar innych nauk.
Paradygmat dominujący - najistotniejszy; głosi, że media wpływają na nas w sposób tak daleki, że mówią co mamy robić lub myśleć.
Paradygmat polityczny (instytucjonalny) - badacze zajmowali się wpływem mediów na kampanie wyborcze. „O czym” nie znaczy „co” - media dostarczają interpretacji. Paradygmat praktyczny - eksponuje role mediów wykluczających pewne zachowania - np. czego nie mówić, czego nie robić. Zastanawia się nas tym co się nie pojawia i o czym się nie mów w mediach. Paradygmat techniczny - wymiana dominującego sposobu komunikowania ludzi. Źródłem wszelkich zmian społecznych są zmiany komunikowania się. McLuhan np. twierdził, że wynalezienie druku wywołało kontrreformacje, ponieważ nastąpiło upowszechnienie biblii. Komunikowanie masowe jest jedną z form komunikowania - tak zakładały wszystkie paradygmaty.
Nastąpiła cicha wojna paradygmatów o prymat - najpierw obowiązywał paradygmat dominujący, później techniczny. Poziomy komunikowania:
Komunikowanie masow

(…)

…, które oglądały bajkę / film z aktami przemocy. Gdy opiekunowie grupy wyszli, wówczas dzieci `odgrywały' obejrzane sceny. Zaobserwowano w ten sposób bezpośredni wpływ mediów na zachowania. Przemoc seksualna. Stosunek do przemocy seksualnej w USA był negatywny. Od czasu gdy zaczęto emitować filmy, w których przemoc seksualna nie jest pokazywana jednoznacznie negatywnie, u studentów zmienił się do niej stosunek…
…, która oddziela się od religii i kieruje w stronę człowieka, próbuje wpisać się w potrzeby. Nie ma jednak typów idealnych; są społeczeństwa, gdzie jeden z typów dominuje.
BIAS (czyt.: bajas) pewne odchylenie w kierunku komunikowania oralnego albo wizualnego. Innies wierzył, że kolejne nowe nośniki będą podstawą nowych epok. Nie zdobył rozgłosu swoimi teoriami, gdyż były zbyt kontrowersyjne. Marshal McLuhan…
… - pomagają w kondycji ludzkiej, sprzyjają identyfikacji życia, pomagają przekroczyć różne bariery. Próbował zbadać rozwój cywilizacji na podstawie komunikacji. Wyróżnił:
I. Fazę oralną
II. Fazę piśmienniczą
III. Fazę mechaniczną (typograficzną)
IV. Fazę elektroniczną
Wierzył, że Internet będzie przedłużeniem naszej komunikacji - będzie można mówić i widzieć się na odległość. W tym przypadku historia może zatoczyć koło: od fazy oralnej do piśmienniczej i z powrotem do oralnej.
Globalna wioska
Masmedia przyczynią się do poznawania, większego zrozumienia co może zwiększyć bezpieczeństwo. Uważał, że przyczyni się to do ładu społecznego - jeśli będziemy to samo oglądać i czytać to tak samo będziemy myśleć i postępować. To pewien utopijny wariant ładu społecznego.
Obserwował sytuacje w jakich znajdują…
…. Wiedza staje się powszechniejsza, użyteczniejsza.
III. 410 r n.e. - X w.
W miejsce papirusu wchodzi pergamin, gęsie pióro i atrament. To wydarzenie wpłynęło na społeczny przekaz wiedzy - stał się on znacznie bardziej powszechny. Umiejętność związana z piastowaniem stanowisk społecznych stanowiła o statusie. IV. X - XIV w.
Papier zmienia gładkość komunikowania. Cena nośnika jest niższa, a jego dostępność…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz