Komunikacja kulturowa - skrypt z wykładów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 833
Wyświetleń: 3528
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja kulturowa - skrypt z wykładów - strona 1 Komunikacja kulturowa - skrypt z wykładów - strona 2 Komunikacja kulturowa - skrypt z wykładów - strona 3

Fragment notatki:

Komunikacja kulturowa
Zagadnienia wstępne - podstawowe kategorie badań nad komunikowaniem
Dlaczego zajmujemy się komunikowaniem?
1. Znaczenie komunikowania dla kultury i jej badań. Właściwości kultury: 1. twór zbiorowy, dzielony z innymi, społeczny 2. posiada symboliczną formę ekspresji 3. posiada wzór, ład, porządek 4. posiada wymiar wartościujący 5. jest procesem, dynamiczną kontynuacją w czasie, posiada historię i przyszłość 6. jej podstawą jest komunikowanie, nie może istnieć ani rozwijać się bez komunikowania. B. Komunikowanie jest centralną działalnością kultury. C. Kultura jako ciągły proces wytwarzania znaczeń z doświadczenia społecznego. D. Przeobrażenia kultury - efekt transformacji procesów komunikowania oraz mediów. 2. Znaczenie wiedzy o komunikowaniu dla mediów i ich teorii. A. Znaczenie dla rozumienia działania mediów oraz ich efektów. B. Znaczenie dla rozwojów mediów. 3. Znaczenie komunikowania dla ukształtowania się naszej reprezentacji świata. 4. Znaczenie komunikowania dla naszej tożsamości. Co to jest komunikowanie? (John Fiske)
Szerokie odniesienie pojęcia komunikowania Komunikowanie - aktywność społeczna obejmująca produkcję, przesyłanie i odbiór form symbolicznych przy użyciu różnego rodzaju środków (John B. Thompson) Komunikowanie - interakcja społeczna zachodząca poprzez wymianę wiadomości Aspekty komunikowania: transmisja, oddziaływanie / perswazja, łączenie, rozumienie, interakcja.
Komunikowanie wymaga znaków i kodów Znaki - artefakty lub działania, które odnoszą się do czegoś innego niż one same. Znaki są konstruktami oznaczającymi. Kody - systemy, w ramach których występują uporządkowane i zorganizowane znaki. Kody określają wzajemne relacje znaków wchodzących w ich skład i - co za tym idzie - ich znaczenie. Perspektywy badawcze w teorii komunikowania. Od odbiorcy komunikatu do negocjatora znaczeń.
Odmiany komunikowania: komunikacja intrapersonalna, komunikacja interpersonalna, komunikacja grupowa (i społeczna), komunikacja masowa, komunikacja międzykulturowa.
Odmiany komunikowania wg Thompsona: interakcja bezpośrednia, interakcja pośrednia, pośrednia quasi-interakcja.
Typy mediów: media prezentacyjne, media reprezentacyjne, media transmisyjne.
Tradycje badawcze w teorii komunikowania (Em Griffin)
1. Socjopsychologiczna

(…)

… a determinowana kulturowo
znaczenie określane przez związki z innymi znakami (znaczenie znaku jest określane przez to, czego nie znaczy)
Rodzaje znaków
Peirce
kryterium podziału: w jaki sposób znak wchodzi w relacje z przedmiotem
rodzaje znaków: ikona indeks symbol De Saussure
kryterium podziału: w jaki sposób element znaczący wchodzi w relacje z elementem znaczonym
rodzaje znaków: arbitralny motywowany…
… ikoniczne i symboliczne
funkcja referencyjna, kognitywna
kody prezentujące przekazywanie indeksujących informacji
kierowanie interakcjami
znaki indeksowe
funkcja ekspresywna i konatywna Sygnifikacja i ideologia
Problemy sygnifikacji
Roland Barthes koryguje koncepcje de Saussure'a pierwotny porządek porządek drugiego stopnia
element znaczący - znaczony rzeczywistość - znaki kultura pierwotny porządek…
… oprogramowanie Powszechna digitalizacja Rozwój technik światłowodowych I bezprzewodowych
Rozwój społeczności on-line
Konwergencja NOWE MEDIA, INTERFEJSY, KULTURA. OD BAZY DANYCH DO CHMUR INFORMACYJNYCH.
Komputerowa rewolucja medialna
pobieranie danych
przetwarzanie
przechowywanie dystrybucja
Połączenie dwóch procesów
rozwój technik obliczeniowych
rozwój technologii medialnych
maszyna analityczna (Charles Babbage, 1833) dagerotyp (Louis Daguerre, 1839) Synteza obu procesów: przekład języków wszystkich mediów na język komputerowych danych numerycznych
Cechy nowych mediów
reprezentacja numeryczna
modularność
automatyzacja
wariacyjność
transkodowanie kulturowe
Baza danych to zbiór informacji zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu…
… i przypadkowość dostępu do jej zawartości.
Baza danych nie prezentuje danych lecz je zawiera. Na poziomie materialnym, reprezentacja jest organizacją odniesień, same elementy pozostają zmagazynowane w bazie danych. Tak więc reprezentacja jest bardziej wirtualna niż sama baza danych. Hipertekst to organizacja danych w postaci niezależnych leksji połączonych hiperłączami. Hipertekst cechuje nielinearność i niestrukturalność układu leksji. Oznacza to, że nie ma z góry zdefiniowanej kolejności czytania leksji, a nawigacja między nimi zależy wyłącznie od użytkownika.
Leksja to najmniejszy fragment hipertekstu. Leksja powinna być zamkniętą całością, niezależną od innych fragmentów. Powinna również zawierać hiperłącza do innych leksji.
Cybertekst to maszyna do wytwarzania wielorakiej wypowiedzi, dynamiczny wytwór…
…. Odbiór jako czynność rutynowa. Kompetencje i umiejętności - kontekst recepcji produktów medialnych. Odbiór jako proces hermeneutyczny
Podczas interpretacji form symbolicznych jednostka włącza je do własnego rozumienia siebie i innych. Przyswojenie przekazu - uchwycenie jego znaczenia i przyjęcie jako własnego. Tworzenie własnego ja, tożsamości. Media a rozwój nowoczesnych społeczeństw - mediatyzacja
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz