Rozwój i typy teorii komunikowania masowego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3745
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój i typy teorii komunikowania masowego-opracowanie - strona 1 Rozwój i typy teorii komunikowania masowego-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Etapy rozwoju teorii komunikowania masowego: (Stanley J. Baran, Dennis K. Davis)
epoka teorii społeczeństwa masowego (Jose Ortega y Gusset)
powstanie naukowych badań komunikowania masowego (m.in. badania Paula Lazasfelda i jego Bureau for Applied Social Research)
powstanie teorii ograniczonych efektów mediów (m.in. koncepcja światów społecznych „pluralizmu elit” i liderów opinii).
zwrot w kierunku krytyki kultury medialnej (m.in. Neomarksizm i Brytyjskie studia kulturowe oraz Marschal McLuhan)
powstanie teorii umiarkowanych efektów mediów (m. in. Fraining analysis, agenda setting, Koncepcja kompetencji medialnej - aktywnych odbiorców).
Cztery ogólne typy teorii komunikowania:
teoria normatywna (wyznaczanie standardu do oceny systemu medialnego)
teoria krytyczna (zmiana dominującego porządku społecznego)
teoria postpozytywistyczna (wyjaśnienie, przewidywanie i kontrola)
teoria hermeneutyczna (badanie rozumienia, interpretacja działań i tekstów)
Normatywne teorie komunikowania masowego:
Teoria normatywna typ teorii, która opisuje idealny sposób organizacji i funkcjonowania mediów (m.in. teoria odpowiedzialności społecznej)
Kontekst powstania normatywnych teorii mediów:
liberalizm i liberalizm radykalny (tu m.in. zasada samoistnej równowagi. Karta Praw i „absolutyści pierwszej poprawki”, „First Amendment absolutists”)
Traktowanie mediów jako samoregulującego się rynku idei
Rzecznicy kontroli technokratycznej (np. Harold Laswell) (Współcześni autorzy Patriot Act z 2001 zwolennicy ACTA).
I. Model rządowej regulacji mediów (przykłady)
1927 utworzenie federalnej Komisji ds. Radia dziś Federalnej Komisji ds. Komunikacji.
Kodeks Haysa
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
II. Profesjonalizacja dziennikarstwa i jej ograniczenia
zawodowa lojalność
abstrakcyjność i niejednoznaczność standardów zawodowych
Profesjonalizacja nie obejmuje standardów szkolenia zawodowego i licencji
mała swoboda kontroli „pracy dziennikarskiej”
brak natychmiastowych konsekwencji naruszenia profesjonalnych standardów (paradoksy nieetycznych zachowań dziennikarzy)
III. Teoria odpowiedzialności społecznej prasy (McQuall)
media powinny przyjąć i wypełnić pewne zobowiązania wobec społeczeństwa
media powinny formułować wysokie standardy informacyjności i obiektywizmu
należy działać na rzecz zwiększenia samoregulacji w obrębie działającego prawa
powinno unikać się działań prowadzących do naruszania prawa i do przemocy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz