Teoria komunikowania masowego

note /search

Cechy publiczności i opinia publiczna-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1820

Cechy publiczności, opinia publiczna Trzy pojęcia wg Roberta Parka: 1. Tłum - zbiorowość przyjmująca formę czasową i niezorganizowaną; jednostki przebywają w bliskości fizycznej i mają wspólny obiekt zainteresowania; ludzie w tłumie są w stanie zrobić rzeczy, których indywidualnie by nie zrobili 2....

Czas wolny i kategorie ludzi aktywnych kulturalnie-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

Rozumienie czasu wolnego, praca i czas wolny  Czas dla siebie  Czas niezorganizowany i niekontrolowany  Czas przymusowo wolny (np. wyjazd pracowników na spotkanie integracyjne)  Czas pozornie wolny (czas zorganizowany) - szkolenia, kursy, aktywności poszerzające nasze kompetencje = wniosek: „cza...

Informacjonizm i społeczeństwo informacyjne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3360

Informacjonizm Najważniejsze czynności we wszystkich dziedzinach aktywności opierają się na technologiach informacyjnych Najważniejsze czynności są zorganizowane globalnie w sieci informacyjne oraz skupione wokół przetwarzana informacji (symboli) Informacjonizm jest zorientowany na akumulację wied...

Informacyjny postpanoptykon-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 798

Informacyjny postpanoptykon Panoptikon (Michael Foucault) Człowiek jest przedmiotem informacji, a nie podmiotem informacji. Władza ma być widzialna i nieweryfikowalna. Automatyzacja i deindywidualizacja władzy. „łagodna troska o jednostkę”. Władza dyscyplinarna Współczesna władza tworzy jedno...

Kultura masowa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1575

Paradoksy Kultury Masowej Procesy odmasowienia kultury popularnej -Różnicowanie i dyferencjacja oferty rynkowej, -Zindywidualizowanie sposobów korzystania z produktów kultury popularnej, -Zmniejszenie stopnia homogenizacji, ustandaryzowan...

Media i etyka-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

Media i etyka: etyczna funkcja mediów - wizja dystopijna i utopijna, topiki cierpienia (sublimacja, filantropia, pamfletyzacja), schematy współczucia (naoczny świadek, widz filantrop, widz protestujący), cierpienie i władza - analiza władzy telewizji a. Wizja dystopijna (pesymistyczna, Beaudrillard ...

Podstawowe pojęcia związane z komunikowaniem masowym-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1477

Paradoks komunikowania masowego (John B. Thompson) 1. Komunikowanie jest mylące - w przeciwieństwie do bezpośredniej rozmowy, przepływ informacji w dużej mierze jest jednostronny (transmisja, rozpowszechniania przekazów medialnych, a nie ich komuni...

Pokolenie sieci-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

Pokolenie sieci: Nowe podziały społeczne (Marc Prensky) Digital outsiders - np. pokolenie z lat 50. Nie korzystają z Internetu i nowychtechnologi jedynie z TV. Mediów podstawowych. Znają rzeczywistość tylko analogową. Dotyczy ich wyklucze...

Przemysł kulturalny-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1323

Charakterystyka przemysłu kulturalnego jako producenta kultury masowej: - przemysł kulturalny przyczynia się do totalnej ideologizacji - dostarcza masom gotowego obrazu świata - poszczególne branże mają tę samą strukturę lub co najmniej są wzajemnie dopasowane - przemysł kulturalny dławi każdy prote...