Informacjonizm i społeczeństwo informacyjne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3199
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informacjonizm i społeczeństwo informacyjne-opracowanie - strona 1 Informacjonizm i społeczeństwo informacyjne-opracowanie - strona 2 Informacjonizm i społeczeństwo informacyjne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Informacjonizm
Najważniejsze czynności we wszystkich dziedzinach aktywności opierają się na technologiach informacyjnych
Najważniejsze czynności są zorganizowane globalnie w sieci informacyjne oraz skupione wokół przetwarzana informacji (symboli) Informacjonizm jest zorientowany na akumulację wiedzy oraz na wyższy poziom złożoności w przetwarzaniu informacji Głównym źródłem wartości dodanej staje się praca niematerialna, polegająca na kreowaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu symboli
Informacjonizm jest związany z deregulacją i upłynnieniem rynków finansowych (wirtualizacja i dematerializacja gospodarki, wirtualizacja kapitału) Klasyczna teoria postindustralizmu i informacjonizmu - twierdzenia i prognozy
Źródło produktywności i wzrostu leży w generowaniu wiedzy Przesunięcia analizy z postindustrializmu na Informacjonizm (industrializm jest zorientowany na wzrost gospodarczy, informacjonizm na rozwój technologii)
Działalność gospodarcza będzie się przesuwała z produkcji towarów na dostarczanie usług Branże produkcyjne nie są w zaniku, pojęcia „usług” jest niejasne i mylące
Nowa gospodarka zwiększy znaczenie zawodów, których wykonywanie wymaga zaangażowania dużej ilości informacji i wiedzy Ekspansja zawodów „bogatych w informację”, równocześnie ekspansja mało prestiżowych zajęć usługowych.
Informacjonizm (Manuel Castella) Czy media narzucają opinii publicznej swoje wybory polityczne?
Czy opinia publiczna to tylko bierny odbiorca przekazów?
Informacjonizm (polityka informacjonizmu)
Podzielanie tych samych technologicznych warunków przez różne strony politycznej sceny silnie wpływa na substancję polityki - nie mamy do czynienia z czystymi wypowiedziami polityków, brak związku między szlachetną a brudną stroną polityki. Nie odnajdziemy wersji polityki szlachetnej czy szlachetniejszej, ale odnajdziemy to co powstało ze zderzenia działań politycznych i medialnych .
Media elektroniczne stały się uprzywilejowaną przestrzenia polityki - komunikacja polityczna i informacja są gruncie rzeczy zamknięte w przestrzeni mediów. Media zamknęły politykę w swojej przestrzeni i sobie ją uporządkowały. Logika i organizacja mediów elektronicznych ustanawia ramy i strukturę polityki.
To obramowanie modyfikuje naturę związków między państwem i społeczeństwem. Zmienia się koncepcja obywatela, wyborcy, możliwości, które oni mają. Po wejściu w przestrzeń medialną projekty polityczne i politycy są kształtowani w szczególny sposób. Nie można powiedzieć że te projekty i politycy są autonomiczni, są mocno uwikłane w tę tkankę.

(…)

… w szczególny sposób. Nie można powiedzieć że te projekty i politycy są autonomiczni, są mocno uwikłane w tę tkankę. Społeczeństwo informacyjne - zmiana biegu historii Wzrost znaczenia menedżerów i fachowców Gwałtowny spadek ilości miejsc pracy w rolnictwie i przemyśle
Transformacja od kapitalizmu przemysłowego do kapitalizmu informacyjnego Rosnący ładunek informacji w pracy w najbardziej rozwiniętych gospodarkach
Generowanie wiedzy oraz przetwarzanie informacji za pomocą technologii informacyjnych opartych na mikroelektronice
Prognozy rozwoju społeczeństwa informacyjnego Nurt optymistyczny: Derrick de Kerckhove, Michael Hardt, Antonio Negri, Howard Rheingold (inteligencja roju) Paradygmat refleksyjności - “poznanie (…) czerpie z wiedzy ludzi o ich własnych działaniach I obserwacji tych działań. Z kolei ludzie czerpią z tej wiedzy impulsy do bardziej efektywnych działań
Manuel Castells - „społeczeństwo sieciowe
Rozwój nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych Pojawienie się ruchów społecznych lat 60. I 70. XX wieku
Kryzys i próba rekonstrukcji ekonomii kapitalistycznej Coraz bardziej różnorodne wzorce zachowań, mediatyzowane interakcje Problem znalezienia wspólnych wartości…
… konkurencyjności International Institute for Management Development (PKB, wartość indeksów giełdowych i produktywności wskaźniki społeczne)
Niesprawiedliwość społeczna (stosunek sumy dochodów uzyskanych przez najbogatszych do sumy dochodów uzyskanych przez najbiedniejszych) Wykluczenie społeczne (analfabetyzm wtórny) Rozwój ekonomiczny USA
Finlandia
Singapur
Kraje rozwinięte
Reszta świata Niesprawiedliwość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz