Kultura masowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura masowa-opracowanie - strona 1 Kultura masowa-opracowanie - strona 2 Kultura masowa-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Paradoksy Kultury Masowej
Procesy odmasowienia kultury popularnej
-Różnicowanie i dyferencjacja oferty rynkowej,
-Zindywidualizowanie sposobów korzystania z produktów kultury popularnej,
-Zmniejszenie stopnia homogenizacji, ustandaryzowania i ujednolicenia produktów i potrzeb (TV na życzenie),
-Popularyzacja rzeczywistości - upodobnienie do kultury popularnej sfer życia, edukacji, religii, nauki, polityki, życia rodzinnego, samodoskonalenia (dostarczenie przyjemności, przestrzeń konsumpcji)
-Podwójny proces: kultura popularna staję się coraz mniej homogeniczna, ale jednocześnie coraz bardziej wszechobecna (staje się głównym medium). Sprzeczności kultury popularnej (John Fiske)
-Kultura popularna to nie konsumpcja - to przede wszystkim kultura.
-Ludzie nie żyją i nie zachowują się jak masa, która ma tylko jedną świadomość.
-Ludzie należą do różnych formacji popularnych w różnych momentach życia.
-Kultura popularna tworzy się oddzielnie, nie da się jej narzucić odgórnie.
Towary kulturowe (np. TV)
Gospodarka finansowa:
Producent - towar - konsument
Studio filmowe - program - dystrybutor
Gospodarka kulturowa (względna niezależność) Program - (program staje się producentem) - odbiorca - reklamodawca
Odbiorca - (program staje się tekstem) -znaczenie/przyjemność - Ona sama
-towary kulturowe (np. programy TV) nie są podobne do towarów materialnych
-ekonomiczna funkcja programu telewizyjnego nie kończy się w momencie jego „konsumpcji” - program zmienia się w producenta wytwarza odbiorców (sprzedawanych reklamodawcom).
-każdy towar reprezentuje zarówno wartości kulturowe jak i funkcjonalne - odbiorca wychodzi z roli towaru i przekształca się w producenta wytwarzającego znaczenie i przyjemności.
-w gospodarce kulturowej towar staje się tekstem - możliwym do „czytania” i interpretowania.
Kultura popularna i władza:
-ruch oporu i powstrzymywania,
Popularność towarów kulturowych:
-względna niezależność gospodarki kulturowej od finansowej, społeczeństwo broni swojego zróżnicowania,
-polisemiczna otwartość tekstów popularnych - doraźne sojusze kulturowe według rożnych osi: klasy, płci, wieku, rasy, orientacji seks.,
-możliwość wykorzystywania kultury popularnej do własnych celów (np. subkulturowego oporu) - radzenia sobie z utowarowieniem,
Kultura popularna i codzienne praktyki:
-możliwość oporu w obrębie tego co popularne - adaptacja, manipulacja, oszustwo (różne „sposoby użycia narzuconych systemów”),


(…)

… procesów dekolonizacji: światowej, werwnętrznej (emancypacja grup mniejszościowych) i ideologicznej (kolejne światopoglądy zdobywają głos) 3. Działanie nowych ruchów społecznych -pluralizacja i zróżnicowanie kultury 4. Zmiana działania globalnych typów i współczesnych systemów produkcji 5. Poszukiwanie oryginalnej tożsamości 6. Konsumpcja przestaje odsyłać do pozycji społecznej i prestiżu, zaczyna wyrażać…
… (wystawy sklepowe itd.)  Rozwój miejskich przestrzeni publicznych (parki, pasaże, domy handlowe, miejsca gdzie czerpać wzory z tego jak inni wyglądają). Umasowienie kultury popularnej 1. Popularne przyjemności stają się egalitarne (to co kiedyś było tylko dla zamożnych staje się dostępne) 2. Standaryzacja kultury popularnej (masowa produkcja) - towary wystandaryzowane, o podobnych parametrach, te same formaty. Przyczyny 1. Zmiany gospodarcze:  Zmiana organizacji produkcji- tayloryzm i fordyzm, masowa produkcja i alienacja pracowników. Podział czynności produkcyjnych, taśma produkcyjna, standaryzacja pracy, pracownicy widza tylko wycinek produktu który tworzą, nie czerpią też zysku ze sprzedaży.  Przekształcenie form dystrybucji towarów (np. shopping malle, fabryczne opakowania, pojawienie się wózków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz