Sprzeczności kulury popularnej i towary kulturowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprzeczności kulury popularnej i towary kulturowe-opracowanie - strona 1 Sprzeczności kulury popularnej i towary kulturowe-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Sprzeczności kultury popularnej  Kultura popularna to nie konsumpcja, ale przede wszystkim kultura - czynny proces generowania oraz obiegu znaczeń i przyjemności wewnątrz systemu społecznego  Z jednej strony KP odznacza się uprzemysłowieniem: produkcją i dystrybucją towarów przez nią wytwarzanych rządzi przemysł nastawiony na zysk i opłacalność, z drugiej strony KP należy do ludzi, a co w interesie ludzi nie pokrywa się z interesem przemysłu (świadczą o tym produkcje filmowe, muzyczne itd. Które okazały się fiaskiem  To ludzie, nie przemysł kultury tworzą KP. Przemysł kultury może jedynie produkować zbiór tekstów lub zasobów kulturowych, które ludzie spożytkują/odrzucą w procesie tworzenia swojej własnej KP  Ludzie nie żyją i nie zachowują się jak masa - zbiór wyobcowanych jednowymiarowych osób posiadających tylko jeden (fałszywy) rodzaj świadomości, zniewolonych, mimowolnych naiwniaków  Ludzie należą do różnych formacji popularnych w różnych momentach życia, nie są nigdy trwałą kategorią socjologiczną. Przez formację należy rozumieć zbiór cech wspólnie odczuwanych przez ludzi który może (nie musi) iść w parze z różnymi kategoriami społecznymi (klasa, płeć, wiek, rasa itd.)  Przemieszczenie między kategoriami społecznymi - np. podważanie forsownej ideologii i stwarzanie "własnej kultury popularnej" (np. spacer po centrach handlowych bez kupowania towarów, obsadzanie w rolach pierwszoplanowych aktorów drugoplanowych kojarzonych z jedną rolą)  Kultura popularna tworzy się oddolnie, nie da się jej narzucić odgórnie, nie może powstać przez nakaz. KP jest sztuką wykorzystania tego, co daje nam system (de Certeau). To że dostarcza wyłącznie towarów nie oznacza, że proces ich konsumpcji to utowarowienie ludzi tj. Przekształcenie w masę. Ludzie mogą np. podrzeć swoje jeansy i faktycznie to robią. Tekst KP uosabia zarówno dominację, jak i możliwość wystąpienia przeciwko niej  Jednorodnej wyprodukowanej oddzielnie kultury nie da się sprzedać masowemu odbiorcy w charakterze gotowego produktu Kategoria „towarów kulturowych”, Strategie oporu w społeczeństwie konsumpcyjnym :
 W studiu powstaje program (towar)  By osiągnąć zysk, studio sprzedaje je dystrybutorom (sieci tv, kablowe)  W przeciwieństwie do towarów materialnych, to nie jest koniec ekonomicznej funkcji towaru kulturowego  Program w chwili konsumpcji sam zmienia się w producenta, który wytwarza odbiorców

(…)

… kulturowy zyskał znaczenie popularne, musi on spełnić szereg wzajemnie sprzecznych potrzeb:  Wymagania gospodarki finansowej - odwołania do wartości wspólnych, zaprzeczenie różnicom społecznym (np. zarówno szef firmy jak i szeregowy popychacz cyferek)  KP w każdej formie jest walką, zmaganiem o znaczenie doświadczeń społecznych, o własne ja i jego relacje z porządkiem społecznym oraz o towary…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz