Zagadnienia na egzamin - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na egzamin - wykład - strona 1 Zagadnienia na egzamin - wykład - strona 2

Fragment notatki:

TEORIA KOMUNIKOWANIA MASOWEGO - ZAGADNIENIA semestr zimowy 2011-2012
dr Karol Franczak
1. Komunikowanie masowe: cechy komunikowania masowego („medialnego”) w ujęciu Johna B. Thompsona; przeorganizowanie czasu i przestrzeni; trzy typy interakcji: interakcja bezpośrednia, pośrednia (medialna) oraz pośrednia quasi-interakcja Literatura uzupełniająca:
- John B. Thompson, Media i Nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Wrocław 2001
2. Publiczność i masa oraz formowanie publiczności i opinii publicznej: poj. tłumu, masy i publiczności; cechy publiczności jako grupy społecznej; klasyfikacja publiczności w ujęciu Waltera Lippmana; poj. „opinii niepublicznej” (J. Habermas); „warunki brzegowe” opinii publicznej; rozumienie agregatowe i rozumienie kolektywistyczne opinii publicznej; rola elit w procesie opiniotwórczym; fazy konstruowania publiczności według Herberta Blumera
3. Koncepcja przemysłu kulturalnego Horkheimera i Adorno: teoria krytyczna jako typ postawy określonej przez doświadczenie historyczne i sąd egzystencjalny; poj. rozumu instrumentalnego i rozumu komunikacyjnego; charakterystyka przemysłu kulturalnego jako producenta kultury masowej
Literatura uzupełniająca:
- Th. Adorno, Max Horkheimer, Dialektyka oświecenia, rozdz. „Przemysł kulturalny” (wydanie dowolne)
- Th. W. Adorno, Podsumowanie rozważań na temat przemysłu kulturowego, [w:] tegoż, Sztuka i sztuki, Warszawa 1990
4. Towary i kultura (J. Fiske): sprzeczności kultury popularnej, kategoria „towarów kulturowych”, możliwości oporu w społeczeństwie konsumpcyjnym (strategie)
Literatura uzupełniająca:
- J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010
5. Kultura popularna: ewolucja kultury popularnej - narodziny, umasowienie (zmiany gospodarcze, kulturowe, społeczne), odmasowienie
Literatura uzupełniająca:
- M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2003
6. Czas wolny i aktywność kulturalna: rozumienie czasu wolnego, praca i czas wolny, aktywność kulturalna - zmiana modelu przekazu kulturowego, kategorie ludzi aktywnych kulturalnie
Literatura uzupełniająca:
- M. Baltaziuk, A. Wieczorek (red.), Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, Warszawa 2010
7. Mediatyzacja polityki: polityka informacjonizmu (Manuel Castells): media jako przestrzeń polityki, transformacja polityki pod wpływem mediów, rola telewizji, rola sondaży („sondaże strategiczne”), wiadomości polityczne a programy rozrywkowe i wydarzenia sportowe, personalizacja wydarzeń, uproszczenie politycznych przekazów


(…)

…” (framing): teoria agenda-setting, „ramowanie” i ruchy społeczne, tworzenie pakietów medialnych, tworzenie ram i ustawianie ram
M. Czyżewski, „Analiza ramowa, czyli «co tu się dzieje»”, wprowadzenie do: E. Goffman, Analiza ramowa, Kraków 2010, s. VII-XLVII
J. Kubik, Polityka kontestacji, protest, ruchy społeczne: logika rozwoju teorii, „Societas/Communitas” 2007-2008 nr 2(4)-1(5), s. 41-82
T. Olczyk, Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku, Warszawa 2009
W.A. Gamson, A. Modigliani, Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power: A Constructionist Approach, „American Journal of Sociology” 1989, t. 95, s. 1-37
Entman, R.M., Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, „Journal of Communication”, 1993, t. 43, nr 4, s. 51-58
1

… (red.), Europa w polskich dyskursach, Toruń 2006, s. 117-135
8. Media i etyka: etyczna funkcja mediów - wizja dystopijna i utopijna, topiki cierpienia (sublimacja, filantropia, pamfletyzacja), schematy współczucia (naoczny świadek, widz filantrop, widz protestujący), cierpienie i władza - analiza władzy telewizji
Literatura uzupełniająca:
- L. Chouliaraki, W stronę analityki mediacji, [w:] A. Duszak…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz