Teoria komunikowania masowego - strona 2

note /search

Ramowanie życia publicznego-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2205

Ramowanie życia publicznego Czym jest ramowanie? -Ramowanie polega na wyborze określonych elementów rzeczywistości i skonstruowanie narracji, która umożliwi zbudowanie i promowanie określonej interpretacji. (Robert Entman) -Ramowanie pozwala uw...

Rozwój i typy teorii komunikowania masowego-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 4774

Etapy rozwoju teorii komunikowania masowego: (Stanley J. Baran, Dennis K. Davis) epoka teorii społeczeństwa masowego (Jose Ortega y Gusset) powstanie naukowych badań komunikowania masowego (m.in. badania Paula Lazasfelda i jego Bureau for Applied Social Research) powstanie teorii ograniczonych ef...

Sprzeczności kulury popularnej i towary kulturowe-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

Sprzeczności kultury popularnej  Kultura popularna to nie konsumpcja, ale przede wszystkim kultura - czynny proces generowania oraz obiegu znaczeń i przyjemności wewnątrz systemu społecznego  Z jednej strony KP odznacza się uprzemysłowi...

Teoria krytyczna, rozum instrumentalny i komunikacyjny-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1743

Teorie krytyczne Teorie krytyczne - znalazły się w polu zainteresowań: ogólne przemiany kulturowe, społecznie obserwowane w Europie. 1933 przymusowe emigracje do USA, gdzie oczekiwali lepszego świata - demokratycznego, dającego wolność, radzącego sobie z zagrożeniem totalitarnym. Tam zobaczyli inny ...

Współczesne media masowe-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 777

Współczesne media masowe Wykształcenie się złożonego systemu medialnego wspartego na telewizji. Mimo pojawienia się nowych mediów to TV jest głównym medium. Media głównego nurtu to zasadniczo grupy biznesowe. Autonomia mediów jest zakorzeniona w interesach biznesowych. Rozwój prasy traktowany jako ...

Zmiana modelu przekazu kulturowego-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 616

Zmiana modelu przekazu kulturowego: Od „nieliczni dla mas” do „wielu dla wielu” (lub „wszyscy dla nikogo”) Masowy rynek popularnej rozrywki to rynek maskluzywny (ekskluzywny i masowy jednocześnie) Masowy rynek kultury - mozaika kulturowych nisz światów społecznych (podział na kulturę wysoką i nis...

Cechy komunikacji masowej wg Thompsona, Czas i przestrzeń - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2100

Cechy komunikacji masowej wg Thompsona: — produkt dostępny dla każdego — komunikacja jest w dużej mierze jednostronna, pojęcie masowa jest mylne (czemu?) — techniczne i instytucjonalne środki produkcji nowe środki (innowacje) prowadzą do rozwoju przemysłow medialnych, ktore przeradzają się w wie...

Koncepcja przemysłu kulturalnego Horkheimera i Adorno - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 847
Wyświetleń: 3283

Koncepcja przemysłu kulturalnego Horkheimera i Adorno: teoria krytyczna jako typ postawy określonej przez doświadczenie historyczne i sąd egzystencjalny; poj. rozumu instrumentalnego i rozumu komunikacyjnego; charakterystyka przemysłu kulturalnego jako producenta kultury masowej Przemysł kultural...

Mediatyzacja polityki - polityka informacjonalizmu - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1092

Mediatyzacja polityki: polityka informacjonizmu (Manuel Castells): media jako przestrzeń polityki, transformacja polityki pod wpływem mediow, rola telewizji, rola sondaży („sondaże strategiczne”), wiadomości polityczne a programy rozrywko...

Publiczność i masa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1540

Publiczność i masa oraz formowanie publiczności i opinii publicznej: poj. tłumu, masy i publiczności; cechy publiczności jako grupy społecznej; klasyfikacja publiczności w ujęciu Waltera Lippmana; poj. „opinii niepublicznej” (J. Habermas); „warunki brzegowe” opinii publicznej; rozumienie agregato...