Publiczność i masa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Publiczność i masa - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Publiczność i masa oraz formowanie publiczności i opinii publicznej: poj. tłumu, masy i
publiczności; cechy publiczności jako grupy społecznej; klasyfikacja publiczności w ujęciu
Waltera Lippmana; poj. „opinii niepublicznej” (J. Habermas); „warunki brzegowe” opinii
publicznej; rozumienie agregatowe i rozumienie kolektywistyczne opinii publicznej; rola elit w
procesie opiniotwórczym; fazy konstruowania publiczności według Herberta Blumera
tłum — kolista reakcja, naśladownictwo - robię coś po podejrzeniu u innych, stany ekstazy, histerii itp.
masa — pojęcie abstrakcyjne. Autonomiczne, rozproszone jednostki bez lidera robią to samo w tym
samym czasie i to wszystko, zero relacji m-y nimi.
publiczność — przeciwieństwo masy (pozyt.). Ludzie pochłonięci dyskusją, zainteresowani
problemem, rożne światopoglądy się konfrontują. Poj. bliskie tłumowi, ale tam może wystąpić bliskość
fizyczna, tu - duchowa.
opinia publ. — osoby, ktore wypowiadają się na tematy publ. lub opinia ludzi na tematy publ.
Cechy publ. jako grupy społ.
— zasada odrębności spraw publ. i pryw.
— poczucie przynależności (członkowie zbiorowości)
— poczucie wspólnoty
— więź psychiczna
— hipotetyczny kontakt między członkami.
Klasyfikacja wg Lippmana
— general public - ogoł społ., bierny, nieświadomy, nie da się pobudzić
— voting public - część świadoma, decyzyjna, głosuje, bierze udział w ż. publ.
— publ. świadoma - widzi problemy, zastanawia się (raczej nie dziennikarze)
— publ. aktywna - elity polit., politycy lokalni, aktywiści medialni
— issue, special public - odnoszą się do konkretnych spraw, krotkotrw. wysoki poziom zaangażow.
opinia niepubliczna — nie ma opinii publicznej. Ludzie nie zajmują się przedmiotem sporu, nie ma
areny sporu, sa tylko prywatne poglądy wyrażone w badaniach „op. publ.”. degradacja op. publ.
rozumienie agregatowe op. publ. — rozkład opinii, ujawnia się w sondażach
rozumienie kolektywistyczne op.publ. — proces ksztaltowania o.publ. przez wpływ mediow
warunki brzegowe op. publ.
— istnienie demokracji (wybory itp. pierdu pierdu)
— niezindoktrynowany rynek edukacyjny (to teraz nie ma o.p. :P)
— swoboda wypowiedzi
— relatywnie wysoki poziom wykszt.
— zręby społ. obywat. mozliwość kontrolowania władzy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz